Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Βουλή των Ελλήνων :: Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
Με βάση το αρ.2 του Ειδικού Κανονισμού, το Γραφείο συντάσσει Τακτικές τριμηνιαίες Εκθέσεις και την Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Γραφείου στον Πρόεδρο της Βουλής που θα αποτελεί μια αποτίμηση του συνολικού έργου του Γραφείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου