Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ. (ΒΙΝΤΕΟ)Για λίγους και ψαγμένους. ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ! (Ντοκιμαντέρ)ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΟΛΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ .

Δυστυχώς οι περισσότεροι βλέπουν το δένδρο, όχι όμως το ζοφερό δάσος.

Δείτε ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει ΑΚΡΙΒΩΣ τι θα συμβεί εάν επικρατήσει η Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Δείτε "γιατί " επιδιώκουν την αναταραχή μέσα στα κράτη.Δείτε το ζοφερό μέλλον, δείτε γιατί πως η συντριπτική πλειοψηφία των αριστερίζοντων κομμάτων γίνονται οι καλύτεροι υπηρέτες της έχοντας ως Αχίλλειο πτέρνα την απαξίωση οτιδήποτε Εθνικού

Δείτε πως πολιτικοί που κάποτε αποκάλυπταν τώρα τα γυρίζουν και πως έχουν αγοραστεί.

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ.

Δυστυχώς θα το δουν αυτοί που ψάχνουν ,οι ψυλλιασμένοι ,οι λίγοι ...ενώ θα ανατρίχιαζε κάθε άνθρωπος εάν το έβλεπε και εάν συνειδητοποιούσε ,αλλά δεν θα το δει.....

Είναι πιό εύκολο βλέπετε να μην κάνεις τίποτα και να ελπίζεις σε μάννα από τον ουρανό χωρίς να χαλάς την ζαχαρένια σου, χωρίς να κουράζεις το μυαλό σου μέχρι ανυποψίστος να πέσεις ενώ σε απασχολούν μόνο τα καθημερινά αν αυξήθηκε η τιμή του ψωμioύ την ώρα που σε καθιστούν ζωντανό νεκρό και σφυρηλατούν τις αλυσίδες τις δικές σου και των απογόνων σου (αν υπάρξουν!).

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας. Μήπως κρύβει κάποια απάτη κατά τών δικαιούχων;;;;;;;


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στο www.oaed.gr Τίθεται σήμερα σε λειτουργία στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 13097/661/13.04.17 για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των οικιστών του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι οικιστές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά –μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας- αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την νέα ενιαία τιμή μονάδας παραχώρησης των εργατικών κατοικιών ανά την επικράτεια, η οποία έχει ορισθεί στα 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Οι δικαιούχοι στους οποίους έχουν χορηγηθεί οριστικοί τίτλοι παραχώρησης κατοικίας δικαιούνται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2017, ενώ οι δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια χρήσης έχουν την δυνατότητα υπαγωγής μέχρι την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου της κατοικίας τους (θα ειδοποιηθούν σχετικά από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ). Σημειώνεται ότι στην ΥΑ13097 (ΦΕΚ 1403Β/25.04.17, ΦΕΚ 1892Β/31.05.17, ΑΔΑ:6ΥΝΗ465Θ1Ω-1ΔΣ) προβλέπεται η δυνατότητα εξάμηνης παράτασης της παραπάνω προθεσμίας, υπό προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την κεντρική σελίδα του portal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική», επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ» και στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».

Οι δικαιούχοι επιλέγουν αρχικά την κατηγορία στην οποία υπάγονται με βάση το είδος του παραχωρητηρίου τους. Δηλαδή εάν πρόκειται για:
 1. Δικαιούχο με προσωρινό παραχωρητήριο (συμφωνητικό χρήσης) 2. Δικαιούχο με οριστικό παραχωρητήριο, στο οποίο η προβλεπόμενη διάρκεια αποπληρωμής είναι σε ισχύ (είτε έχει εξοφλήσει την κατοικία του, είτε είναι ενήμερος, είτε είναι μη ενήμερος στις καταβολές του) ή 3. Δικαιούχο με οριστικό παραχωρητήριο στο οποίο ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής έχει παρέλθει και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.2 Προϋπόθεση υπαγωγής του δικαιούχου στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση στην παραχωρηθείσα κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η ιδιοκατοίκηση διαπιστώνεται κατόπιν σχετικών ελέγχων της Υπηρεσίας.

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να διατηρήσει το καθεστώς ιδιοκατοίκησης μέχρι και πέντε έτη από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης εάν έχει οριστικό παραχωρητήριο (με ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές) και για 10 έτη από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου εάν πρόκειται για δικαιούχο με προσωρινό παραχωρητήριο.

Στις ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν και οικιστές που νοικιάζουν την κατοικία τους, εφόσον τους έχει παρασχεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του τ.ΟΕΚ ή του ΟΑΕΔ νόμιμη άδεια εκμίσθωσης (οφείλουν να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τη σχετική απόφαση). Εάν δεν έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση του ΔΣ αλλά νοικιάζουν την κατοικία τους, μπορούν να καταθέσουν αιτιολογημένη αίτηση προς τον ΟΑΕΔ, συνοδευόμενη από ανάλογα δικαιολογητικά για να εξετασθεί από το ΔΣ η αποδοχή ή όχι της ενοικίασης.

Οι δικαιούχοι με οριστικό παραχωρητήριο που εντάσσονται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, δεν δύνανται να προχωρήσουν σε πώληση ή εκμίσθωση της κατοικίας τους για διάστημα πέντε ετών από την ένταξή τους (έκδοση εγκριτικής απόφασης), ενώ οι δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια για διάστημα 10 ετών από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου.

Για τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα δέσμευσης εξακολουθεί να υφίσταται η εγγεγραμμένη υπέρ του ΟΑΕΔ υποθήκη στο ακίνητο. Η δέσμευση αίρεται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου εφόσον αυτός καταβάλει το ποσό το οποίο ωφελήθηκε μέσω της ρύθμισης (από την διαφορά τιμής μονάδος, τις εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου, τις εκπτώσεις ταχύτερης αποπληρωμής).

Σχόλιο : Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΌ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 
ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ: Δηλαδή αποδέχεσαι ένα χρέος, αλλά δέν σού εξασφαλίζει
                                                        ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ. 
                                                        Ποιός είναι τότε ό λόγος τής αποδοχής τού τιμήματος ανά τ.μ
                                                        τήν στιγμή πού δέν σού εξασφαλίζει Οριστικό
                                                        Παραχωρητήριο;   

Η απάτη έγγυται στό εξής: Επειδή ο ΟΕΚ έχει χτίσει κατοικίες σέ οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως καί δέν είναι νομιμοποιημένα, διότι δέν υπάγονται σέ σχέδιο πόλεως, δέν μπορεί νά εκδόσει Οριστικό Παραχωρητήριο ό ΟΑΕΔ, γι`αυτό καί τό γράφει, ούτως ώστε όταν κάποιοι πολίτες θά ζητούν κάποια στιγμή Οριστικό Παραχωρητήριο (αφού θά έχουν εξωφλήσει τό χρέος γιά τήν κατοικία τους), θά τού λέει ό ΟΑΕΔ, ότι δέν μπορούμε νά εκδώσουμε Οριστικό Παραχωρητήριο, διότι ό Δήμος δέν τό έχει εντάξει στό Σχέδιο Πόλεως. (Βλέπε Δήμος Αχαρνών, περιοχή Αγίας Άννας, Γεροβουνό, Συνοικισμός Αλέκου Παναγούλη).

Θά ρίχνει τά βάρη στόν Δήμο, οί πολίτες δέν θά έχουν νόμιμη κατοικία, ό Δήμος θά μπορεί όποτε θέλει νά τά γκρεμίσει (πράγμα  φυσικά λίγο τρελό), αλλά πειάσε τό αυγό καί κούρευτο.
Οί πολίτες θά είναι έρμαια τών εκάστωτε Δημάρχων , Κομμάτων καί πολιτικών, Κυβερνήσεων, πού θά τούς τάζουν από τήν μία γιά ένταξη στό σχέδιο καί νά τούς εκβιάζουν από τήν άλλη είτε γιά γκρέμισμα, είτε νά τούς πάρουν πίσω τά σπίτια.

 Άς υποθέσουμε ότι αποδεχόμαστε τήν τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ=340, 41).

Ή κατοικία πού έχει πάρει κάποιος πολίτης από τόν ΟΕΚ είναι 120τ.μ
Άρα: 120 χ 340,41ευρώ=40.499,20 ευρώ.
Δηλαδή ζητούν από τόν πολίτη νά αποδεχθεί τό κόστος - χρέος τής κατοικίας του, αλλά δέν τού εξασφαλίζουν ότι θά τού δώσουν Οριστικό Παραχωρητήριο. 
Δηλαδή ό πολίτης θά συνεχίζει νά πληρώνει έως ότου εξωφλήσει τό κόστος - χρέος, αλλά δέν θά έχει κατοικία. 
 ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ.

Υποσημείωση: 
Ό Ο.Ε.Κ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας), δημιουργήθηκε ώς αυτόνομος οργανισμός μέ χρήματα τών ιδίων τών εργαζομένων, χωρίς νά διαθέτει τό κράτος ούτε μία δραχμή. 
Οί εργαζόμενοι πλήρωναν από τό εισόδημά τους εισφορά υπέρ τού Ο.Ε.Κ γιά νά κατασκευάζει κατοικίες τίς οποίες έδινε στούς εργαζόμενους πού πλήρωναν εισφορά υπέρ τού Ο.Ε.Κ., στό κόστος κατασκευής τών κατοικιών χωρίς τήν επιβάρυνση τού εργολαβικού κέρδους.
Τά χρήματα (δόσεις) πού πλήρωναν οί εργαζόμενοι πού είχαν πάρει κατοικίες πρός τόν Ο.Ε.Κ, ήταν γιά νά συνεχίζει ό Ο.Ε.Κ νά κατασκευάει νέες κατοικίες γιά νέους δικαιούχους.
Από τήν στιγμή πού ό Ο.Ε.Κ, πρίν ακόμη τόν κλείσει ή κυβέρνηση τών μνημονίων καί τού πάρει όλη τήν τεράστια περιουσία του, είχε σταματήσει νά κατασκευάει νέες  κατοικίες γιά νέους δικαούχους, δέν υποχρεούντε όσοι είχαν πάρει κατοικία, νά καταβάλουν δόσεις, αφού, 1ον δέν κατασκευάονταν νέες κατοικίες γιά νά αποπληρώνει ό Ο.Κ.Ε τίς κατασκευές τους καλι 2ον, εφ`όσον έκλεισε , δέν υποχρεούντε όσοι πλήρωναν δόσεις νά συνεχίουν νά πληρώνουν. 
Μέ πονηρό τέχνασμα ή κυβέρνηση τών μνημονίων, έδωσε τόν Ο.Ε.Κ στόν ΟΑΕΔ, γιά νά εισπράξει τίς οφειλές τών δικαιούχων πού είχαν πάρει κατοικία από τόν Ο.Ε.Κ καί νά κέψει τόν τεράστιο πλούτο τού Ο.Ε.Κ.

Η ενέργεια αυτήν είναι παράνομη καί πονηρή, διότι από τήν στιγμή πού ό Ο.Ε.Κ ήταν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ καί τό κράτος δέν συνεισέφερε ποτέ ούτε μία δραχμή, ήταν Οργανισμός τών ίδιων τών εργαζομένων, έκλεψε από τόν Ο.Ε.Κ καί κατεπέκταση από τούς εργαζομένους τήν περιουσία τους καί από πάνω τούς ζητά παράνομα νά πληρώσουν τίς δόσεις τών κατοικιών πού έχουν πάρει. 
Φυσικά όλοι γνωρίουμε σέ ποιές τσέπες πήγαν αυτά τά χρήματα αλλά καί ή ακίνητη περιουσία τού Ο.Ε.Κ, μέσω τού ΤΑΙΠΕΔ. 
Θά επανέρθουμε μέ εκτενέστερο άρθρο γιά τό θέμα αυτό.

Απορία:
Έφ`όσον έκλεισε ό Ο.Ε.Κ , γιατί ό ΟΑΕΔ ζητά από τούς δικαιούχους νά πληρώσουν τό υπόλοιπο τής οφειλής πρός τόν Ο.Ε.Κ;
Όταν κλείνει μία επιχείρηση ή οργανισμός, δέν διαγράφοντε καί οί οφειλές πρός τήν εταιρία ή τόν οργανισμό;;;; 
Άς απαντήση κάποιος υπεύθυνος.


Αργύριος Μαρινάκης Έλλην ΠολίτηςΔιαβάστε τό παρακάτω μέρος τής ανακοίνωσης τού ΟΑΕΔ μέ τά κόκκινα γράμματα καί θά φρίξετε.


Σημειώνεται ότι η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της ΥΑ13097 δεν συνεπάγεται την άμεση έκδοση οριστικού παραχωρητηρίου για τους δικαιούχους που κατά την υπαγωγή τους κατέχουν προσωρινό παραχωρητήριο, κατοχυρώνεται όμως πάραυτα η νέα ενιαία τιμή μονάδας κατοικίας των 304,41 ευρώ/τ.μ. χρεούμενης επιφάνειας. 

Με την αίτηση του ο δικαιούχος ζητάει να λάβει τη νέα ενιαία τιμή των 304,41 ευρώ/τ.μ., εφόσον του έχει ανακοινωθεί (δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια) ή του έχει χρεωθεί (δικαιούχοι με οριστικά παραχωρητήρια) μεγαλύτερη τιμή μονάδος χρεούμενης επιφάνειας κατοικίας. 
Στις δε περιπτώσεις που με απόφαση της Διοίκησης του τ.ΟΕΚ ή του ΟΑΕΔ έχει ανακοινωθεί στον δικαιούχο τιμή παραχώρησης χαμηλότερη των 304,41 ευρώ/τ.μ. θα εφαρμοστεί αυτή η χαμηλότερη τιμή. 


Υπενθυμίζεται ότι με βάση την Υπουργική Απόφαση, πέραν της νέας ενιαίας μειωμένης τιμής παραχώρησης οι δικαιούχοι μπορούν επίσης μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για:
• Επιμήκυνση αποπληρωμής της οφειλής τους στις 360 δόσεις εφόσον στο οριστικό παραχωρητήριο (του οποίου η διάρκεια αποπληρωμής είναι σε ισχύ) είχε καθοριστεί μικρότερο διάστημα. Στους δικαιούχους με προσωρινό παραχωρητήριο ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής της οφειλής ορίζεται σε 360 δόσεις.

• Πρόσθετο χρόνο αποπληρωμής διάρκειας έως 10 ετών που χορηγείται στους δικαιούχους με οριστικό παραχωρητήριο όπου ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

• Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου που προβλέπονται για τις ευπαθείς ομάδες και για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (ποσοστό 20% για περιπτώσεις Συνταξιούχων, Χήρων με προστατευόμενο μέλος-παιδί, Μονογονεϊκών  οικογενειών, Οικογενειών με μέλος ΑμΕΑ, Οικογενειών με τρία έως τέσσερα προστατευόμενα μέλη-παιδιά ηλικίας έως 21 ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν και 50% για πολύτεκνους με πέντε προστατευόμενα τέκνα και άνω).

• Επιπλέον εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής της νέας οφειλής (ποσοστό 50% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 50% της οφειλής του εντός ενός έτους, 40% εάν καταβάλει το 60% της οφειλής εντός πέντε ετών και 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός 10 ετών). • Μείωση τόκων υπερημερίας κατά ποσοστό 50% που προβλέπεται για τις κατηγορίες (μη ενήμερων) δικαιούχων με οριστικά παραχωρητήρια.

• Αναστολή πληρωμής τμηματικά για έξι έως και 36 μήνες, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος (ανεργία, ασθένεια, απώλεια μέλους της οικογένειας, φυσική καταστροφή κ.ά.).
 Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώρηση της αίτησής τους.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού η προσέλευση στις κατά τόπους Υπηρεσίες θα γίνει κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 11320 (ΟΑΕΔ call center).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: press@oaed.gr


Σάς άρεσε;
Γίνετε αναγνώστες τής Ιστοσελίδος μας μέ ένα κλίκ, επάνω δεξιά στήν αρχή τής σελίδος
Σχολιάστε!!!
Διαδώστε!!!!

Δάνεια ΟΕΚ -Οι 9 άξονες της ρύθμισης. Ολική διαγραφή των τόκων και σβήσιμο των δανείων για όσους χρωστούν κάτω από 6.000 ευρώ προβλέπει η ρύθµιση


Δάνεια ΟΕΚ -Οι 9 άξονες της ρύθμισης- Ανανεωμένο 1/12/2017- Την επόμενη βδομάδα η Υπουργική Απόφαση, Ολική διαγραφή των τόκων και σβήσιμο των δανείων για όσους χρωστούν κάτω από 6.000 ευρώ προβλέπει η ρύθµιση

Δάνεια ΟΕΚ -Οι 9 άξονες της ρύθμισης- Ανανεωμένο 1/12/2017- Την επόμενη βδομάδα η Υπουργική Απόφαση, Ολική διαγραφή των τόκων και σβήσιμο των δανείων για όσους χρωστούν κάτω από 6.000 ευρώ προβλέπει η ρύθµιση

Ρυθμίζονται τα δάνεια του τ.ΟΕΚ .Ανάσα για 81.715 δανειοληπτών, των οποίων το συνολικό χρέος ανέρχεται σήμερα στα 1,463 δισ.Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ανακούφιση των δανειοληπτών από υπέρογκα χρέη.Ο γ.γ.του υπουργείου ΕργασίαςΑνδρέας Νεφελούδης εξήγησε το σκεπτικό και με ποιους τρόπους θα γίνει ρύθμιση  για την αποπληρωμή των δανείων. 
Από την ανακοίνωση της ηλεκτρονικής  πλατφόρμαςοι δικαιούχοι θα έχουν στην διάθεση τους  8μήνεςγια  να υποβάλουν  αιτήσεις προκειμένου να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις.Η προσδοκία είναι ο τ.ΟΕΚ (ΟΑΕΔ σήμερα) να εισπράξει περίπου 600.000.000 €.
Η ρύθμιση αφορά όλα τα δάνεια που χορηγήθηκαν από κεφάλαια του τέως ΟΕΚεπισκευής-αποπεράτωσης-επέκτασης κατοικιών (μικρά δάνεια) όσο και αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας (μεγάλα δάνεια), όπως, επίσης και στις οφειλές δικαιούχων από συμβάσεις παραχώρησης διαμερισμάτων που είχε αγοράσει ο τέως ΟΕΚ στην ελεύθερη αγορά (ΠΑΚΑΔΙ, διαμερίσματα σε οικισμούς)
Μεταξύ των νέων μέτρων, προβλέπεται κούρεμα και της βασικής οφειλής, έως 6.000 € Οι δανειολήπτες το συνολικό χρέος των οποίων είναι μικρότερο των 6.000 ευρώ θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειο τους.διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας και λοιποί τόκοι, προβλέπονται επίσης  ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τους ανέργους που θα μπορούν να έχουν μία περίοδο αποπληρωμής με πάγωμα για τρία χρόνια, εφόσον είναι άνεργοι, παράταση στην αποπληρωμή έως και 10 έτη, καθώς και γενναίες εκπτώσεις και στη βασική οφειλή, εφόσον είναι πολύτεκνοι.
Συνέντευξη έδωση η Υπουργός Εργασίας Ε.Αχτσιόγλου στον Νίκο Χατζηνικολάου στον realfm 97.8f fm στις 29 Νοεμβρίου.
Μεταξύ άλλων ανέφερε ''..Τις επόμενες ημέρες εκδίδουμε την Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση δανείων του τ.ΟΕΚ με κούρεμα της βασικής οφειλής και ευνοϊκές ρυθμίσεις για όλους.''

Κατατέθηκε χτες στο ΔΣ ΟΑΕΔ η εισήγηση της Διοικήτριας ΟΑΕΔ, Μ.Καραμεσίνη για τις ρυθμίσεις των δανείων που ο ΟΕΚ είχε χορηγήσει από ίδια κεφάλαια. Η εισήγηση που βασίστηκε στις προτάσεις της ομάδας εργασίας που είχε συσταθεί στον ΟΑΕΔ από εργαζόμενους του τ.ΟΕΚ και από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, ψηφίστηκε  χτες απόγευμα από το ΔΣ ΟΑΕΔ και βρίσκεται  πλέον στα χέρια της Υπουργού Εργασίας για την νομοθέτησή της.(1/11/217)
ΠΑΝΕΛΛ.Συλλ.Υπ.ΟΑΕΔ-τ.ΟΕΕ-τ.ΟΕΚ
Προσοχή.Επειδή οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ , έχουν κατακλυστεί από τηλεφωνήματα και ερωτήσεις για τις ρυθμίσεις των δανείων του ΟΕΚ.Επισημαίνουμε τα εξής :
Δεν έχει ακόμη εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τις ρυθμίσεις των δανείων του ΟΕΚ. Συνεπώς οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ που υπάγονται ολα αντικείμενα του ΟΕΚ, δεν μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τις ρυθμίσεις αφού δεν έχουν στα χέρια τους, καμιά υπουργική απόφαση.
Οι ρυθμίσεις  αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα δάνεια από ίδια κεφάλαια ΟΕΚ  &  ΟΧΙ τα δάνεια που οι δανειολήπτες έχουν πάρει από τις τράπεζες και ο ΟΕΚ επιδοτούσε το επιτόκιο για τα 9 πρώτα έτη της σύμβασης.
 (ανανέωση 3/11/2017)

Ετοιµο είναι το σχέδιο για τη ρύθµιση 81.715 δανείων συνολικού προϋπολογισµού άνω του 1,55 δισ. ευρώ που χορηγήθηκαν από τον πρώην Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Η Realnews αποκαλύπτει τις εννέα ρυθµίσεις που επεξεργάζεται η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εφη Αχτσιόγλου, η οποία θα τις καταθέσει προς έγκριση σε δύο εβδοµάδες στο διοικητικό συµβούλιο του ΟΑΕ∆. Μεταξύ άλλων, οι δανειολήπτες θα µπορούν να επωφεληθούν από τη διαγραφή στο 100% των τόκων και των τόκων υπερηµερίας, από επιπλέον «κούρεµα» 10% στο αρχικό κεφάλαιο για όσους ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες και 20% για τους πολύτεκνους εργαζόµενους. Ακόµη, η αποπληρωµή του δανείου θα µπορεί να επιµηκυνθεί έως και 10 χρόνια, εφόσον
ο συνολικός χρόνος της δεν ξεπερνά τα 30 έτη. Οι άνεργοι οφειλέτες θα µπορούν να «παγώσουν» την υποχρέωση καταβολής της µηνιαίας δόσης τους (σ.σ.: περίοδος χάριτος) από 6 µήνες έως και 3 χρόνια. Οι δανειολήπτες που το συνολικό τους χρέος δεν ξεπερνά τα 6.000 ευρώ θα θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και δεν θα έχουν καµία οφειλή προς τον Οργανισµό. Σύµφωνα µε στοιχεία, από τους 81.715 οφειλέτες, αυτοί που εξακολουθούν να αποπληρώ
νουν τις δόσεις τους δεν ξεπερνούν τις 20.500 µε συνολικό ποσό οφειλής περίπου 280 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν στους «κόκκινους» δανειολήπτες, µε το ποσό της οφειλής να προσεγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ. Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι τον επόµενο µήνα οι δανειολήπτες να µπορούν να ρυθµίσουν την οφειλή τους, ώστε να δοθεί λύση στο αδιέξοδο χιλιάδων δανειοληπτών που εξακολουθούν να επιβαρύνονται µε υπέρογκες προσαυξήσεις που φτάνουν στο 11,3%

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Οι εννέα άξονες της ρύθμισης πυ επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας είναι οι εξής :
1.ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
Σε όλους τους οφειλέτες διαγράφονται τόσο οι τόκοι όσο και οι τόκοι υπερημερίας.
2.ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 6.000 €
Οι οφειλέτες με συνολικό χρέος (άληκτι+ληξιπρόθεσμο+τόκοι υπερημερίας) κάτω από 6.000 € θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειο τους.Με αυτόν τον τρόπο διαγράφεται οποιαδήποτε οφειλή .
3.ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ
Και οι δανειολήπτες που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα θεωρείται ότι αποπλήρωσαν την οφειλή τους.
4.ΑΝΕΡΓΟΙ
Οι άνεργοι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΔΣ ΟΑΕΔ και να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης συνολικά γι α3 έτη, χωρίς καμία εις βάρος τους συνέπεια και χωρίς ο χρόνος εξαίρεσης να προσμετράται στο χρόνο εξόφλησης.
Ακόμη δανειολήπτης ο οποίος-για λόγους που δεν προβλέπονται στις ρυθμίσεις- αδυνατεί να καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις του θα μπορεί με αιτιολογημένη αίτησή του να ζητεί την εξαίρεσή του από το Δ.Σ ΟΑΕΔ.
5. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Επιπρόσθετη έκπτωση 10% στο αρχικό κεφάλαιο θα δίνεται στους οφειλέτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, μονογονεϊκες οικογένειες, περιπτώσεις χηρείας, ΑΜΕΑ. Για του πολύτεκνους η έκπτωση θα ανέρχεται στο 20%
6. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να επιμηκυνθεί έως 10 έτη αρκεί ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής να μην ξεπερνάτα 30 έτη από την ημερομηνία έναρξης της ρύθμισης
7. ΡΥΘΜΙΣΗ 60/40
Όσον αφορά δανειολήπτες που έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο 60% ή υπερβαίνει το 60% του ποσού του δανείου μετά την εφαρμογή των εκπτώσεων, το δάνειό τους θα θεωρείται εξοφληθέν και δεν θα υφίσταται πλέον καμιά απαίτησή έναντί τους.
8 ΜΕΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Επιπρόσθετη έκπτωση 40% θα έχουν οι οφειλέτες που θα αποπληρώσουν το υπόλοιπο του δανείου τους σε διάστημα 5 ετών, ενώ η έκπτωση πέφτει στο 20%σε όσους επιλέξουν η εξόφληση να γίνει σε 8 έτη
9. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
Η μηνιαία δόση του κάθε δανειολήπτη θα οριστεί κατά περίπτωση με βάση το οικογενειακό εισόδημα αλλά και το ποσό της αρχικής οφειλής.
Παράδειγμα.
Δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ και συνολικό χρέος έως 26.000 € μπορούν να καταβάλλουν μηνιαία δόση που αντιστοιχεί στο 10% του ετήσιου εισοδήματος, δηλαδή 250 €.
Στόχος του Υπουργείου Εργασίας μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να εισπραχθούν περισσότερα από 900 εκ €, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα του ΟΑΕΔ.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΌΤΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΟΕΚ 1% ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΊΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΕΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

H ∆ΙΚΗ TOY ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ


H ∆ΙΚΗ TOY ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2011

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ)
ΑΙΤΗΣΗ
1) Του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) µε την επωνυµία «∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδηµίας αριθµός 60, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.
2) Tης Ανώτατης ∆ιοικήσεως Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων και Ψύλλα 2, όπως νόµιµα εκπροσωπείται
3) Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Τροίας αριθµός 43, όπως νόµιµα εκπροσωπείται
4) Του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθµός 4, όπως νόµιµα εκ- προσωπείται.
5) Της Οµοσπονδίας Εργατικών Στελεχών Ελλάδος, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους αριθµός 4, όπως νό- µιµα εκπροσωπείται.
6) Του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς, το οποίο εδρεύει στην Λιβαδειά, οδός ∆ηµάρχου Ι. Ανδρεαδάκη, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.
7) Του Συνδέσµου Αποφοίτων Αξιωµατικών Στρατιωτικής Σχο- λής Ευελπίδων Τάξης 1978, ο οποίος συνιστά σωµατείο του Αστικού Κώδικα και εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ρηγίλ- λης αριθµός 1, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.
8) Της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού, η οποία συνιστά σωµατείο του Αστικού Κώδικος και εδρεύει στην Αργυρούπολης Αττι- κής, οδός Γ. Παπανδρέου 18 και Γράµµου, όπως νόµιµα εκ- 3 προσωπείται.
9) Tου Ενιαίου Φορέα ∆ιδασκόντων Σχολής Κοινωνικών Επι- στηµών Πανεπιστηµίου Κρήτης, κατοίκου Ρεθύµνου Κρήτης, Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, όπως νόµιµα εκπροσωπείται.
10) Της Ιωάννας Κουφάκη, ∆ικηγόρου Αθηνών, µέλος του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής του Συ- νηγόρου του Πολίτη, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Αθ. ∆ιάκου, αρ. 55.
11) του Στυλιανού Κουρνιανού, ∆ικηγόρου, Προϊστάµενου στην ∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων του Νοµικού Προσώπου ∆η- µοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλή- λων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας» (ΤΑΥΤΕΚΩ), κατοίκου ∆άφνης Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας αριθµός 107.
12) Του Επαµεινώνδα Μαριά του Αθανασίου, ∆ικηγόρου Αθηνών, Αναπληρωτή Καθηγητή Θεσµών Ευρωπαϊκής Ένω- σης, Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Κρήτης, κατοίκου Αθηνών, οδός Κονιάρη, αρ. 52.
13) Tου Νικόλαου Κρέτση του ∆ιαµάντη, κατοίκου Αρτέµιδος Ατ- τικής, Μονίµου ∆ηµοσίου Υπαλλήλου, στον ∆ήµο Αρτέµιδος Αττικής, κατοίκου Αρτέµιδος, οδός Ιατρού Σπύρου Πρίφτη, αριθµός 6.
14) Της Μαρίας Παπαδοπούλου του Παναγιώτη, κατοίκου Ελλη- νικού, οδός Τιτάνων αριθµός 7, µονίµου υπαλλήλου στο Νο- µικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Ελληνικού».
15) Του Αλέξανδρου ∆ουβανά του Γεωργίου, κατοίκου Πατησίων Αθηνών, οδός Νικοπόλεως αριθµός 46, µονίµου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, στο Νοσοκοµείο Παιδιών Αγλαΐα Κυριακού.
16) Της Μαρίας Αλεφραγκή του Ελευθερίου, κατοίκου Χολαργού, οδός Νέστορος αριθµός 1, µονίµου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ 4 Ραδιολογίας-Ακτινολογίας του Νοσοκοµείου «Αλεξάνδρα».
17) Του Θρασύβουλου ∆αρδαµανέλλη του Ιωάννη, Καθηγητή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατοίκου Καλαµαριάς Θεσ- σαλονίκης, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθµός 18.
18) Του ∆ηµήτριου Κωσταράκου του Ηλία, καθηγητή ∆ευτερο- βάθµιας Εκπαίδευσης, κατοίκου Αθηνών, οδός Αθηνάς αριθ- µός 60.
19) Του Αθανάσιου Γκούµα του Ηλία, δασκάλου, µονίµου υπαλ- λήλου στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρη- σκευµάτων, κατοίκου Ραφήνας, οδός ∆ηµοκρατίας αριθµός 97.
20) Του ∆ηµητρίου Βαρνάβα του Γρηγορίου, ιατρού ΕΣΥ, ∆ιευθυ- ντή Οφθαλµολογικού Νοσοκοµείου Χαλκιδικής, κατοίκου Κα- λαµαριάς Θεσσαλονίκης, Κερασούντος αριθµός 38.
21) Της ∆έσποινας Σαββίδου του Σάββα, µονίµου δηµοσίου Υπαλλήλου, στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κατοίκου Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης, οδός Νικολάου Πλαστήρα αριθµός 17.
22) Της Όλγας Ζηκοπούλου-Μανώλη, Πολιτικού Μηχανικού, µο- νίµου Υπαλλήλου στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Πριάµου αριθµός 7. 23) Του Παναγιώτη Κατίκα του Λουκά, Αρχιτέκτονα, µέλους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, µονίµου Υπαλλήλου στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατοίκου Αθηνών, οδός Νέϊγύ αριθµός 13.
24) Του Αφενδρή Ευάγγελου του Μενελάου, Αντισυνταγµατάρχη Αεροπορίας Στρατού, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πέλλης αριθµός 31


ΚΑΤΑ
Του Ελληνικού ∆ηµοσίου, νοµίµως εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών.
5 ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
1) Της υπ’ αριθµόν 2/14924/0022/1-4-2010 απόφασης του Υφυ- πουργού Οικονοµικών κ. Φίλλιπου Σαχινίδη.
2) Της υπ’ αριθµόν 2/35981/0022/28-5-2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών κ. Φίλιππου Σαχινίδη.
3) Της υπ’ αριθµόν Φ8000/14254/1097/6-7-2010 (ΦΕΚ Β 1033/7-7-2010) Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των Υφυ- πουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα- λίσεων.
4) Της από Ιουλίου του 2010 ανάλυσης αποδοχών Ιουλίου 2010 της Ιωάννας Κουφάκη, εκδοθείσας από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη.
5) Της από 20/7/2010 ανάλυσης µισθοδοσίας επιδόµατος αδείας 2010 και της από 20/7/2010 ανάλυσης µισθοδοσίας µηνός Ιουλίου 2010 εκδοθείσας από το ΤΑΥΤΕΚΩ στο όνοµα του Στυλιανού Κουρνιάνου.
6) Του από 26-7-2010 φύλλου αποδοχών µηνός Ιουλίου 2010, του από 22/6/2010 φύλλου αποδοχών µηνός Ιουνίου 2010 καθώς και του από 22/6/2010 φύλλου αποδοχών επιδό- µατος αδείας 2010 του Επαµεινώνδα Μαριά, που εκδόθηκε από το Πανεπιστήµιο Κρήτης.
7) Της ανάλυσης µισθοδοσίας του Κρέτση Νικόλαου επιδόµα- τος αδείας 2010, της ανάλυσης µισθοδοσίας Α ∆εκαπενθη- µέρου Ιουλίου 2010, της ανάλυσης µισθοδοσίας Β ∆εκαπενθηµέρου Ιουλίου 2010, που εκδόθηκε από τον ∆ήµο Αρτέµιδος Αττικής.
8) Της από 26-7-2010 βεβαίωση αποδοχών της Παπαδοπού- λου Μαρίας του µηνός Ιουλίου 2010, του από 26-7-2010 βε- βαίωση αποδοχών επιδόµατος αδείας 2010, εκδοθέν από τον ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Ελληνικού.
9) Της ανάλυσης αποδοχών και κρατήσεων του ∆ουβάνα Αλέξανδρου µηνός Ιουλίου 2010, της ανάλυσης αποδοχών 6 και κρατήσεων αδείας 2010, εκδοθεισών αµφοτέρων από το Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών, «Παν. και Αγλαΐα Κυρια- κού».
10) Της ανάλυσης αποδοχών και κρατήσεων Αυγούστου 2010 της Αλεφραγκή Μαρίας εκδοθεισών από το Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα».
11) Της από 27/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών µηνός Ιουλίου 2010, της από 27/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδόµατος αδείας 2010 του ∆αρδαµανέλλη Θρασύβουλου, αµφοτέρων εκδοθεισών από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη- σκευµάτων, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευ- τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης, 8ο Γυ- µνάσιο Καλαµαριάς.
12) Της από 28/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών του Κωσταρά- κου ∆ηµήτριου µηνός Ιουλίου 2010 καθώς και του από 28/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδόµατος αδείας, εκδο- θείσας από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής, ∆ιεύθυνση ∆ευτερο- βάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 3ο Γραφείο ∆ευτε- ροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 2ο Γυµνάσιο Βούλας.
13) Της από 28/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών του Γκούµα Αθα- νάσιου Μηνός Ιουλίου 2010 καθώς και της από 28/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδόµατος αδείας 2010, εκδοθεισών αµφοτέρων από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής, ∆ιεύθυνση Πρωτο- βάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.
14) Του φύλλου αποδοχών µηνών Μαΐου 2010, Ιουνίου 2010, Ιουλίου 2010 και επιδόµατος αδείας 2010 του ∆ηµητρίου Βαρνάβα εκδοθέντος από το Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. 7 8
15) Της από 26/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών της Σαββίδου ∆έσποινας µηνός Ιουλίου 2010 καθώς και της από 26/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδόµατος αδείας 2010, εκδοθεισών αµφοτέρων από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ∆ι- εύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ- σης ∆υτικής Θεσσαλονί- κης, 5ο Γραφείο.
16) Της από 27/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών µηνός Ιουλίου 2010, όπως συµπληρώνεται από τις από 27/7/2010 βεβαιώ- σεις καταβολής επιδοµάτων της Όλγας Ζηκοπούλου καθώς και της από 27/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδόµατος αδείας 2010, που εκδόθηκαν από την Γενική Γραµµατεία ∆η- µοσίων Έργων, ∆ιεύθυνση ∆ 18, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων και Προµηθειών
17) Της από 26/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών µηνός Ιουλίου 2010, όπως συµπληρώνεται από τις από 26/7/2010 βεβαι- ώσεις καταβολής επιδοµάτων της του Παναγιώτη Κατίκα καθώς και της από 26/7/2010 βεβαίωσης αποδοχών επιδό- µατος αδείας 2010, που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραµµα- τεία ∆ηµοσίων Έργων, ∆ιεύθυνση ∆ 18, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων και Προµηθειών.
18) Του από Αύγουστο του 2010 αναλυτικού φύλλου µισθοδο- σίας του Ταξίαρχου Μανδραλή Κωνσταντίνου, εκδοθέντος από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Ο.Λ.Κ.Ε.Σ. 19) Του από Αύγουστο του 2010 αναλυτικού φύλλου µισθοδο- σίας του Αντισυνταγµατάρχη Αφενδρή Ευάγγελου, εκδοθέ- ντος από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Ο.Λ.Κ.Ε.Σ. 20) κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της ∆ιοική- σεως προγενέστερης ή µεταγενέστερης. *********

1. Επί του ιστορικού της υποθέσεως Ι. Με το νόµο 3813/2009 κυρώθηκε, όπως κάθε έτος, ο κρα- τικός προϋπολογισµός του Οικονοµικού έτους 2010 καθώς και ο προϋπολογισµός των ειδικών ταµείων. Ο ως άνω νόµος εξεδόθη κατ’ επιταγή του άρθρου 79 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο: «1. Η Βουλή κατά την τακτική ετήσια σύνοδο της ψηφίζει τον προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων του κράτους για το επό- µενο έτος. 2. Όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να ανα- γράφονται στον ετήσιο προϋπολογισµό και στον απολογισµό. …

Ο προϋπολογισµός συζητείται και ψηφίζεται από την Ολοµέλεια σύµ- φωνα µε όσα ορίζει ο Κανονισµός, ο οποίος εξασφαλίζει το δικαί- ωµα να εκφράσουν τις απόψεις του όλες οι πολιτικές µερίδες της Βουλής. 4. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι ανέφικτη η διοίκηση των εσόδων και των εξόδων βάσει του προϋπολογισµού, αυτή ενεργεί- ται µε βάση ειδικό κάθε φορά νόµο…»
ΙΙ. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου 2362/1995 «Περί ∆η- µοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 2703/1999 προβλέπεται: «1. Πίστωση είναι το ποσό, που αναγράφεται στον Προϋπο- λογισµό για την πληρωµή συγκεκριµένης δαπάνης και προσδιορί- ζεται από τον οικείο κωδικό αριθµό και κατονοµασία, µέσα στα όρια του οποίου δύναται ο ∆ιατάκτης να αναλαµβάνει υποχρεώσεις.
2. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού χρησιµοποιούνται αποκλει- στικά για την αντιµετώπιση των δαπανών του ειδικού φορέα (υπη- ρεσίας), για τον οποίο έχουν προβλεφθεί και προσδιορίζονται από τον οικείο κωδικό αριθµό… 9.

Οι πιστώσεις, που αφορούν απο- δοχές προσωπικού, συντάξεις, ενοίκια, αντίτιµα, κοινοτικά προγράµµατα, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις για µισθοδοσία, δεν είναι δεκτικές αυξοµειώσεων από τους ∆ιατάκτες, παρά µόνο µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
Με από- 9 φαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζονται και άλλες πιστώσεις ως µη δεκτικές αυξήσεων ή µειώσεων από τους ∆ιατάκτες». Με την υπ’ αριθµόν 200/1996 (ΦΕΚ Β/95/1996) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «∆ηµόσιο Λογιστικό- Αυξοµειώσεις- Μεταφορές Πιστώσεων» εξειδικεύτηκε η διαδικασία εκτέλεσης και διαχείρισης των πιστώσεων, που εγγράφονται στον Κρατικό Προ- ϋπολογισµό ως εξής: «1. Όπως, για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 2362/95 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού κλπ."..

Διαβάστε όλη τήν δίκη εδώ: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/mnimonio/aitisi_akyr/DIKH-MNHMONIOU.pdf

 • Δημοσίευση: Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης
  Σάς άρεσε;
  Γίνετε αναγνώστες τής Ιστοσελίδος μας μέ ένα κλίκ, επάνω δεξιά στήν αρχή τής σελίδος
  Σχολιάστε!!!
  Διαδώστε!!!!
 •  

  Σκέψου......δέν είναι παράνομο ακόμη.  Πως και πότε μπορούμε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΑΔ) ;
  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας υπερεθνικός θεσμός του  Συμβούλιου της Ευρώπης (Γαλλ. Conseil de l’ Europe) που  είναι ένας διεθνής οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Σε αυτόν συμμετέχουν επίσης 5 κράτη ως παρατηρητές και 3 ως παρατηρητές της συνελευσής του. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949 και δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. 
  Έργο του Δικαστηρίου είναι ο έλεγχος της εφαρμογής από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1950. Όταν το Δικαστήριο διαπιστώνει την ύπαρξη παραβίασης ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων από κράτος μέλος, εκδίδει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση έχει δεσμευτική ισχύ. Η εμπλεκόμενη χώρα υποχρεούται να την εκτελέσει.
  Η Σύμβαση προστατεύει μεταξύ άλλων: το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη πολιτική ή ποινική, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, το δικαίωμα σε ένα αποτελεσματικό ένδικο μέσο, την ιδιοκτησία .το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  Ταυτόχρονα απαγορεύει τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή ταπεινωτική ποινή ή μεταχείριση, την αυθαίρετη και παράνομη κράτηση, τις διακρίσεις στην απόλαυση δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση,  την απέλαση ή επαναπροώθησης υπηκόων, την θανατική ποινή κλπ.
  Ο χειρισμός των υποθέσεων γίνεται με τη συνδρομή της Γραμματείας η οποία αποτελείται κυρίως από νομικούς προερχόμενους από τα κράτη μέλη (αναφερόμενοι και ως «εισηγητές»). Οι εισηγητές είναι τελείως ανεξάρτητοι από τη χώρα προέλευσής τους και δεν εκπροσωπούν ούτε τους προσφεύγοντες ούτε τα κράτη.
  Το ΕΔΑΔ παρέχει τη δυνατότητα τόσο διακρατικής όσο και ατομικής προσφυγής για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων. Η διαδικασία είναι δωρεάν και σε πρώτη φάση δεν απαιτεί παρουσία δικηγόρου. Τα μόνα έξοδα σας είναι η δικηγορική αμοιβή σε περίπτωση που επιλέγετε να μην κάνετε μόνη σας την προσφυγή και τα έξοδα αποστολής της στο Στρασβούργο ( συστημένη ταχυδρομική επιστολή με απόδειξη παραλαβής) .
  Εάν στην συνέχεια το δικαστήριο κρίνει ότι ο προσφεύγον χρειάζεται έναν και δεν έχει την δυνατότητα να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του, το δικαστήριο του παρέχει κατάλληλο νομικό σύμβουλο δωρεάν. Δείτε εδώ μερικές συχνές ερωτήσεις για το Δικαστήριο
  ΠΡΟΣΟΧΗΤο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( ΕΔΑΔ) δεν πρέπει να συγχέεται με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, αλλά επειδή στην  Ελλάδα και τα δυο δικαστήρια αποκαλούνται με τον ίδιο τρόπο (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), προκαλείται σύγχυση. Όχι τυχαία βέβαια. Για δική σας ενημέρωση, το άλλο δικαστήριο , το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλες τις χώρες μέλη της. Διευθετεί επίσης τις νομικές διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της ΕΕ. Το Δικαστήριο αυτό είναι το πρώην Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
  Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 1 Δεκεμβρίου του 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το σύνολο του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. Τούτο αποτελείται από τρία δικαιοδοτικά όργανα: το καθεαυτό Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης
  Όλες τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στο διαδικτυακό χώρο του δικαστηρίου http://www.echr.coe.int


  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
  για άτομα που επιθυμούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  I. Με ποιές υποθέσεις μπορεί να ασχοληθεί το Δικαστήριο
  1. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο εξετάζει προσφυγές ατόμων που παραπονούνται για παραβιάσεις δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ). Η Σύμβαση αυτή είναι μία διεθνής συνθήκη με την οποία τα κρατη που ορισμένα Ευρωπαϊκά Κράτη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να σέβονται ορισμένα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Τα διασφαλιζόμενα δικαιώματα αναφέρονται στην ίδια τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε τέσσερα πρόσθετα Πρωτόκολλα (τα υπ’ αρ. 1, 4, 6, 7 και 13) τα οποία έχουν ήδη επικυρωθεί από ορισμένα Κράτη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα αυτά.
  2. Εάν κρίνετε ότι ένα από τα Κράτη παραβίασε προσωπικά και άμεσα εις βάρος σας ένα από αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο.
  3. Το Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει μόνο προσφυγές σχετικές με τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση και τα πρόσθετα Πρωτόκολλα. Δεν είναι εφετείο στο oπoίo προσφεύγει κάποιος για να προσβάλει απόφαση εθνικών δικαστηρίων. Το Δικαστήριο δεν μπορεί άλλωστε να ανατρέψει ή να τροποποιήσει τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων, ούτε να παρέμβει για λογαριασμό σας ενώπιον της Αρχής για την οποία παραπονείσθε.
  4. Το Δικαστήριο δέχεται προσφυγές μόνο εναντίον των Κρατών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση ή το σχετικό Πρωτόκολλο το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα που επικαλείστε. Δεν μπορεί να εξετάζει προσφυγές που αναφέρονται σε γεγονότα που συνέβησαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επικύρωσε το εγκαλούμενο Κράτος αυτά τα κείμενα. Οι ημερομηνίες αυτές αναφέρονται στο παρόν πληροφοριακό δελτίο.
  5. Δεν μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο παρά μόνo για θέματα τα oπoία εμπίπτoυν στην αρμoδιότητα δημόσιας αρχής (Κoινoβoύλιo, Διoίκηση, Δικαστήρια κ.λ.π.) ενός από τα Κράτη πoυ πρoαναφέρθηκαν. Τo Δικαστήριo δεν εξετάζει πρoσφυγές πoυ στρέφoνται εναντίoν ιδιωτών ή ιδιωτικών οργανώσεων.
  6. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 της Σύμβασης, δεν μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο παρά μόνο αφού εξαντληθούν τα εσωτερικά ένδικα μέσα και εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία της αμετάκλητης εσωτερικής απόφασης. Το Δικαστήριο δεν θα μπορέσει να εξετάσει την προσφυγή σας παρά μόνο εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις του παραδεκτού.
  7. Η υπόθεσή σας πρέπει να υπoβληθεί πρώτα ενώπιoν των εθνικών δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένου και του αρμόδιου Ανώτατoυ Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου θα πρέπει να έχετε επικαλεσθεί τις αιτιάσεις που προτίθεστε να υποβάλετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αποδείξετε ότι αυτά τα μέσα δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
  8. Θα πρέπει να έχετε κάνει oρθή χρήση των ένδικων μέσων πoυ τίθενται στη διάθεσή σας και να έχετε συμμoρφωθεί με τoυς δικoνoμικoύς κανόνες και τις πρoθεσμίες πoυ προβλέπονται από τον νόμο. Αν για παράδειγμα τo ένδικo μέσo πoυ έχετε ασκήσει απoρριφθεί ως εκπρόθεσμo ή για τoν λόγo ότι δεν έχετε ακoλoυθήσει την κατάλληλη διαδικασία, τo Δικαστήριo δεν θα εξετάσει την πρoσφυγή σας.
  9. Ωστόσo, αν παραπoνείσθε για απόφαση δικαστηρίoυ, π.χ. για μία καταδίκη, δεν είναι απαραίτητo να πρoσπαθήσετε να επιτύχετε την αναθεώρηση της δίκης σας μετά την εξάντληση των τακτικών ενδίκων μέσων. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να έχετε ασκήσει αίτηση χάριτος ή αμνηστίας. Τέλος, οι εκκλήσεις (στο Κοινοβούλιο, στον αρχηγό του Κράτους ή της Κυβέρνησης, σε υπουργό ή σε ombudsman – συνήγορο του πολίτη) δεν αποτελούν ένδικα μέσα που πρέπει να έχετε ασκήσει πριν απευθυνθείτε στο Δικαστήριο.
  10. Μετά την έκδοση απόφασης από τo ανώτατο δικαστήριo (π.χ. Συμβoύλιo της Επικρατείας, Άρειoς Πάγoς), μπoρείτε να απoταθείτε στo Δικαστήριo μέσα σε πρoθεσμία έξι μηνών. Η πρoθεσμία αυτή αρχίζει να τρέχει από την καθαρογραφή και θεώρηση ή κοινοποίηση (όπου αυτή προβλέπεται) σε εσάς ή στον δικηγόρο σας της αμετάκλητης απόφασης επί τακτικού ενδίκου μέσου και όχι από την ημερoμηνία τυχόν μεταγενέστερης απόρριψης μιας αίτησης αναθεώρησης, χάριτος ή αμνηστίας ή οιασδήποτε άλλης αίτησης που ενδεχομένως υποβάλατε σε δημόσια αρχή.
  11. H εξάμηνη αυτή προθεσμία διακόπτεται μόλις αποστείλετε στο Δικαστήριο την αρχική επιστολή που θα παρουσιάζει με σαφήνεια, έστω και περιληπτικά, τα περιστατικά για τα οποία παραπονείσθε ή το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο προσφυγής. Μια απλή αίτηση πληροφοριών δεν αρκεί για να διακοπεί η εξάμηνη προθεσμία.
  12. Πληροφοριακά και μόνο, σας ενημερώνουμε ότι ποσοστό ανώτερο του 90% των προσφυγών που εξετάζονται από το Δικαστήριο απορρίπτονται λόγω μη τήρησης μιας από τις προϋποθέσεις υποβολής προσφυγής που αναφέρονται πιο πάνω.
  II. Πώς θα προσφύγετε ενώπιον του Δικαστηρίου
  13. Οι επίσημες γλώσσες του Δικαστηρίου είναι τα Γαλλικά και τα Αγγλικά. Ωστόσο, εάν αυτό σας διευκολύνει, μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στη γλώσσα ενός από τα Κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ίσως επίσης λάβετε από το Δικαστήριο επιστολές γραμμένες σε αυτή τη γλώσσα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, εάν δηλαδή το Δικαστήριο δεν κηρύξει απαράδεκτη την προσφυγή σας αλλά αποφασίσει να ζητήσει από την Κυβέρνηση γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με τις αιτιάσεις σας, η αλληλογραφία που θα λαμβάνετε από το Δικαστήριο θα είναι στα Γαλλικά ή στα Αγγλικά, και θα πρέπει κατά κανόνα εσείς ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός σας να χρησιμοποιείτε την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα στις μεταγενέστερες παρατηρήσεις σας.
  14. Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στο Δικαστήριο μόνο με ταχυδρομική επιστολή (και όχι τηλεφωνικώς). Αν στείλετε την προσφυγή σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή με φαξ, θα πρέπει στη συνέχεια να την αποστείλετε και ταχυδρομικώς. Είναι περιττό να έρθετε αυτοπροσώπως στο Στρασβούργο για να εκθέσετε προφορικά την υπόθεσή σας.
  15. Θα πρέπει να στείλετε όλες τις επιστολές σας που αφορούν την υπόθεσή σας στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Monsieur le Greffier de la
  Cour européenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe
  F–67075 STRASBOURG CEDEX.
  Σας παρακαλούμε να μη συρράπτετε τις επιστολές ή τα έγγραφα που στέλνετε στο Δικαστήριο, και να μη χρησιμοποιείτε αυτοκόλλητη ταινία ή ο,τιδήποτε άλλο για να συνδέσετε τα φύλλα. Επίσης, η αρίθμηση των φύλλων θα πρέπει να είναι συνεχής.
  16. Όταν λάβει την πρώτη σας επιστολή ή το έντυπο προσφυγής, ο Γραμματέας του Δικαστηρίου θα σας ενημερώσει ότι άνοιξε στο όνομά σας φάκελο (τον αριθμό του οποίου θα πρέπει να αναφέρετε σε κάθε σας μεταγενέστερη επιστολή) και θα σας στείλει ετικέτες με γραμμωτό κώδικα (Bar Code) τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιείτε στην αλληλογραφία σας με το Δικαστήριο. Στη συνέχεια, ενδεχομένως να σας ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα, πληροφορίες ή περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεσή σας. Εντoύτoις, o Γραμματέας τoυ Δικαστηρίoυ δεν μπoρεί να σας πληρoφoρήσει για την ισχύουσα νoμoθεσία τoυ Κράτoυς εναντίoν τoυ oπoίoυ πρoσφεύγετε ούτε μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου.
  17. Σας συνιστούμε να απαντάτε το ταχύτερο δυνατόν στις επιστολές του Γραμματέα του Δικαστηρίου. Οιαδήποτε καθυστέρηση ή απουσία απάντησης ενδέχεται να θεωρηθεί ως εκδήλωση έλλειψης ενδιαφέροντος για τη συνέχιση της διαδικασίας και την εξέταση της υπόθεσής σας.
  18. Αν θεωρείτε ότι η υπόθεσή σας αφoρά ένα από τα δικαιώματα τα oπoία αναγνωρίζoνται από τη Σύμβαση ή τα εν ισχύι Πρωτόκoλλά της, και ότι πληρoύνται oι όρoι πoυ πρoαναφέρθηκαν, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε επιμελώς και ευανάγνωστα το έντυπο προσφυγής και να μας το επιστρέψετε το ταχύτερο δυνατόν, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της υπόθεσης, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε οχτώ εβδομάδες από την ημερομηνία της πρώτης επιστολής της Γραμματείας του Δικαστηρίου. Εάν δεν επιστρέψετε το έντυπο προσφυγής μέσα σε αυτή την προθεσμία, η ημερομηνία που θα ληφθεί υπόψη για την εξάμηνη προθεσμία που καθορίζει το Άρθρο 35 παρ. 1 (βλ. παραπάνω παρ. 6 και 10) θα είναι εκείνη της αποστολής του συμπληρωμένου εντύπου προσφυγής και όχι εκείνη της πρώτης επιστολής σας προς το Δικαστήριο. Επιπλέον, η μη αποστολή του εντύπου της προσφυγής μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία που σας απεστάλη θα θεωρηθεί ως εκδήλωση έλλειψης ενδιαφέροντος και ο φάκελος της υπόθεσης θα καταστραφεί. Επίσης, το Δικαστήριο μπορεί να μην εξετάσει την προσφυγή, να την κηρύξει απαράδεκτη ή να τη διαγράψει από το πινάκιο στην περίπτωση που δεν αποστείλετε συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα που μπορεί να ζητήσει η Γραμματεία.
  19. Όταν συμπληρώνετε το έντυπο προσφυγής, φροντίστε:
  α) να παρέχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά τους διαδίκους (Κεφάλαιο Ι του εντύπου προσφυγής). Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προσφεύγοντος, χρησιμοποιήστε για τον καθένα ξεχωριστό φύλλο. Εάν επιθυμείτε να διορίσετε εκπρόσωπο, να υποβάλετε ένα πληρεξούσιο (ή πολλά, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προσφεύγοντος).
  β) να εκθέσετε με σαφή και περιληπτικό τρόπο τα περιστατικά για το οποία παραπονείσθε (Κεφάλαιο ΙΙ) Προσπαθήστε να περιγράψετε τα γεγονότα με τη χρονολογική σειρά που έλαβαν χώρα. Αναφέρετε ακριβείς ημερομηνίες. Αν η προσφυγή σας σχετίζεται με διαφορετικά θέματα (για παράδειγμα, διάφορες διαδικασίες) θα πρέπει να αναφερθείτε ξεχωριστά στην κάθε περίπτωση.
  γ) να εξηγήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ποια είναι τα σχετικά με την Σύμβαση παράπονά σας (Κεφάλαιο ΙΙΙ). Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποιες διατάξεις της Σύμβασης επικαλείσθε και να εξηγήσετε γιατί τα γεγονότα που περιγράψατε στο κεφάλαιο ΙΙ του εντύπου συνιστούν παραβιάσεις των διατάξεων αυτών.
  δ) να παρέχετε πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες προθεσμίες καθώς και ο κανόνας της εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων (Κεφάλαιο ΙV). Χρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για το κάθε δικαίωμα που ισχυρίζεστε ότι παραβιάστηκε.
  ε) να δηλώσετε με σαφήνεια τι επιδιώκετε με την προσφυγή σας στο Δικαστήριο (Κεφάλαιο V).
  στ) να δηλώσετε αν υποβάλατε τα παράπονα που εγείρετε με την προσφυγή σας σε άλλη διεθνή διαδικασία διερεύνησης ή επίλυσης διαφορών (Κεφάλαιο IV). Αν έχετε κάνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δώσετε πλήρεις λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος του οργάνου στο οποίο προσφύγατε, ημερομηνίες και λεπτομέρειες των διαδικασιών που ακολούθησαν και λεπτομέρειες των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων και άλλων εγγράφων.
  ζ) να συμπεριλάβετε στο έντυπο προσφυγής σας έναν κατάλογο όλων των δικαστικών ή άλλων αποφάσεων που αναφέρονται στα Κεφάλαια IV και VI καθώς και όσων άλλων έγγραφων επιθυμείτε να λάβει υπόψη το Δικαστήριο ως αποδεικτικά μέσα (π.χ. πρακτικά δίκης, καταθέσεις μαρτύρων). Θα πρέπει επίσης να εσωκλείετε στο έντυπο προσφυγής σας πλήρη αντίγραφα αυτών των εγγράφων, εκτός εάν τα έχετε ήδη υποβάλει. Τα έγγραφα αυτά δεν επιστρέφονται. Κατά συνέπεια, θα ήταν προτιμότερο να εσωκλείετε αποκλειστικά φωτοτυπίες και όχι τα πρωτότυπα.
  η) Να υπογράψετε το έντυπο προσφυγής. Αν η προσφυγή έχει υπογραφεί από τον εκπρόσωπό σας, θα πρέπει να συνοδεύεται από δεόντως συμπληρωμένη εξουσιοδότηση (εκτός αν τέτοια εξουσιοδότηση έχει ήδη κατατεθεί).
  20. Κατ’ αρχήν, το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στα έγγραφα που υποβάλλετε στη Γραμματεία, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που αφορούν τον προσφεύγοντα ή τρίτα πρόσωπα. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες μπορεί να εμφανίζονται στο HUDOC, δηλαδή τη βάση δεδομένων του Δικαστηρίου στο διαδίκτυο, εάν το Δικαστήριο τις συμπεριλάβει στην έκθεση των πραγματικών περιστατικών η οποία συντάσσεται για την κοινοποίηση της υπόθεσης στην εγκαλούμενη Κυβέρνηση, σε απόφαση επί του παραδεκτού ή διαγραφής της προσφυγής από το πινάκιο, ή σε απόφαση επί της ουσίας. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες που αφορούν στην ιδιωτική ζωή σας ή την ιδιωτική ζωη τρίτων προσώπων πρέπει να υποβάλλονται μονο στο μέτρο που είναι ουσιώδεις για την κατανόηση της υπόθεσης. Επιπλέον, οι προσφεύγοντες που δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά τους θα πρέπει να το αναφέρουν και να εκθέτουν τους λόγους που δικαιολογούν μία τέτοια παρέκκλιση από τον συνήθη κανόνα περί δημοσιότητας της διαδικασίας. Το Δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την ανωνυμία σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι.
  21. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να σας παράσχει νομική αρωγή για να σας βοηθήσει να προσλάβετε δικηγόρο για τη σύνταξη της αρχικής σας προσφυγής. Σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή εάν και εφόσον αποφασίσει το Δικαστήριο να κοινοποιήσει την προσφυγή σας στο Κράτος εναντίον του οποίου προσφεύγετε για να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις, θα μπορέσετε να τύχετε αυτού του ευεργετήματος εφόσον δεν έχετε τους οικονομικούς πόρους για την πρόσληψη ενός δικηγόρου και εφόσον το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παράσχει αυτή τη βοήθεια για την απρόσκοπτη εξέταση της υπόθεσής σας.
  22. Η εξέταση της υπόθεσής σας γίνεται δωρεάν.  Η διαδικασία αυτή διεξάγεται, τουλάχιστον στην αρχή, γραπτώς. Επομένως, η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο Δικαστήριο δεν είναι απαραίτητη. Θα ενημερώνεστε συστηματικά για κάθε απόφαση που θα λαμβάνει το Δικαστήριο.

  UPDATE
  Πώς να υποβάλετε μία έγκυρη προσφυγή ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (κλικ στο λινκ) 

  European Convention on Human Rights

  Το κείμενο της ΕΣΔΑ στα ελληνικά:  
  .
  Από το υπουργείο παιδείας http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/…. και από την  Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε  http://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis.html?cid=710&did=758&sechash=d6469e89 [Επίσημη μετάφραση αναγνωρισμένη από το Δικαστήριο δεν υπάρχει …  ]
  .
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Για ότι χρειαστείτε επικοινωνήστε με το Δικαστήριο μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να ξέρετε αγγλικά ή γαλλικά. Γράψτε στα ελληνικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουν μεταφραστές. 
  .
  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
  Πηγή: JusticeForGreece

                               
  •        Σκέψου...δεν είναι παράνομο ακόμα