Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΦΩΝΑΖΑΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ , ΚΡΕΜΑΛΑ.


Πολύ μεγάλη ένταση επικράτησε στήν χθεσινή δίκη τού επικεφαλής τής ΕΛΣΤΑΤ Αντρέα Γεωργίου όταν στήν κατάθεσή της ή Κα Ζωή Γεωργαντά ανέφερε ότι τό έλλειμα τό 2009 ήταν τής τάξεως τού 4 έως 5%.

Η Κα Ζωή Γεωργαντά κατηγόρησε τόν Γεωργίου γιά μαγείρεμα τού ελλείματος μέ εντολή τής Eurostat,  μέ κίνητρο τό προσωπικό του όφελος, (υλικό καί ηθικό), αφού τοποθετήθηκε σέ αυτήν τήν θέση , ενώ ταυτόχρονα ήταν υπάλληλος τού Δ.Ν.Τ μέ τό σκεφτικό νά πάρει μία θέση στήν Γκόλνταμ Σάκς.

Επίσης ανέφερε ότι ό Γεωργίου απέκρυψε ότι ήταν ταυτόχρονα καί υπάλληλος τού Δ.Ν.Τ , στήν διάσκεψη τών προέδρων τής βουλής.
Εάν τό είχε πεί, δέν θά επιλεγόταν ώς πρόεδρος τής ΕΛΣΤΑΤ , αλλά ούτε ώς μέλος της διότι δέν είχε θέση καθηγητού.

Υπενθυμίζουμε ότι ή Κα Γεωργαντά ήταν μέλος τού ΔΣ τής ΕΛΣΤΑΤ, τήν όποία ό Γεωργίου είχε παραγκωνίσει όπως καί όλα τά μέλη τού Δ.Ν.Τ γιά νά πέρνει μόνος του αποφάσεις καί νά μήν δίνει λογαριασμό σέ κανένα μέλος του Δ.Σ.
Μαγείρεψε τό έλλειμα μέ εντολή τών εντολοδόχων του (Eurostat),  γιά νά βάλει τήν χώρα στά μνημόνια καί νά ξεπουληθεί ή πατρίδα μας.

Ή Κα γεωργαντά ήταν εκείνη πού κατήγγειλε τόν Γεωργίου γιά τό μαγείρεμα (τεχνική διόγκωση) τού ελλείματος μέ συνέπεια νά ξεκινήσει ή δικαστική υπόθεση από τήν Εισαγγελία το 2011.
Ή Κα Γεωργαντά καί ό Κος Λογοθέτης, μάρτυρες κατηγορίας τού Γεωργίου, υπήρξαν καταπέλτες στίς καταθέσεις τους , μέ αποτέλεσμα μερικές φορές νά ξεσηκώσουν τό  αίσθημα τών πολιτών πού παρευρήσκονταν στήν αίθουσα τού δικαστηρίου, φωνάζωντας ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΛΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ , ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ.
Η πρόεδρος τού δικαστηρίου αναγκάστηκε ορισμένες φορές νά βγάλει από τήν αίθουσα ορισμένους πολίτες πού φώναζαν ή επενέβαιναν μέ κάποια παρατήρηση.

Φυσικά οί πολίτες αντιδρούσαν , διότι αρκετοί είχαν έρθει από πολλά μέρη τής Ελλάδος γι`αυτήν τήν δίκη καί θεωρούσαν ότι είναι δημόσιος χώρος καί δέν θά έπρεπε ή πρόεδρος νά τούς αποβάλει από τήν αίθουσα,

Φυσικά 'εξω από τήν αίθουσα επικρατούσε μέγαλη  φασαρία, λόγο τών αντιδράσεων τών πολιτών γιά τίς αποφάσεις τής προέδρου.

Η Κα Γεωργαντά υποστήριξε ότι ό Αντρέας Γεωργίου παρέβη τόν νόμο έχοντας "άμεσο δόλο μέ σκοπό νά προσποριστεί ηθικό καί υλικό όφελος".


Ό Κος Λογοθέτης ανέφερε ότι ουδέποτε υπογράψαμε κάποια απόφαση ώς μέλη τού Δ.Σ καί Γεωργίου δέν μάς έδινε καμία δυνατότητα ελέγχου τών αποφάσεων του.

Στήν δίκη κατέθεσαν καί άλλα πρών στελέχη  τού Δ.Σ τής ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ αυτών καί ό  οικονομολόγος Γεώργιος Συμιγιάννης, πρώην Διευθυντής τής Τράπεζας τής Ελλάδος (ΤτΕ) ό οποίος προσπάθησε νά υποστηρίξει τόν Γεωργίου γιά τίς πράξεις πού τόν καταγγέλει ή Κα Γεωργαντά.

Εντύπωση μού έκανε ή κατάθεση τού μάρτυρος, οί ερωτήσεις τής προέδρου καί οί απαντήσεις του, όταν ρωτήθηκε από τήν πρόεδρο γιά τό εάν υπήρξε μελέτη προκειμένου νά ενταχθούν οί 17 ΔΕΚΟ στό έλλειμα τού 2009.

Παραθέτω τόν διάλογο τής Προέδρου τού Δικαστηρίου καί τού μάρτυρος Συμιγιάννη Γεωργίου.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τίς μελέτες τίς είδατε;;; Ξέρετε εάν ολοκληρώθηκαν;;;; Μπορεί καί νά δικαίωναν τό κ.Γεωργίου.

ΜΑΡΤΥΡΑΣ
Όχι δέν είχαμε τήν δυνατότητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ποιά δυνατότητα;;; Μέλη τού Δ.Σ ήσασταν καί όχι ΔΙΑΚΟΣΜΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Νά πάτε στά γραφεία τών υπαλλήλων καί νά τά ζητήσετε.
Μήπως δέν είχατε αρμοδιότητα καί τήν είχε μόνον ό πρόεδρος;;;
Μάς λέτε δηλαδή ότι είχανε  οί υπάλληλοι τά στοιχεία καί δέν τά είχατε εσείς;;;

Ό κ. Συμιγιάννης κατέληξε ότι είναι ήσυχος μέ τήν συνείδησή του διότι δώθηκαν τά σωστά στοιχεία καί ό νέος πρόεδρος τής ΕΛΣΤΑΤ ΣΥΝΕΧΊΖΕΙ ΝΆ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.

Καί ερωτώ εγώ ώς ένας απλός πολίτης. Πώς ό κ. Συμιγιαννίδης γνωρίζει ότι δώθηκαν τά σωστά στοιχεία , αφού τόσο ό ίδιος αλλά ούτε τά άλλα στελέχη τού Δ.Σ  δέν είχαν πρόσβαση σέ αυτά καί δέν γνώριζαν τίποτα καί ό μόνος πού γνώριζε ήταν ό κ. Γεωργίου;;;
Αυτό δέν μπορώ νά τό καταλάβω.

Ό Κωνσταντίνος Σκορδάς , εκπρόσωπος τών εργαζομένων όταν ρωτήθηκε από τήν πρόεδρο τού δικαστηρίου , εάν έπρεπε τά στοιχεία γιά τό έλλειμα νά περάσουν από τό Δ.Σ. απάντησε ότι <<βεβαίως καί έπρεπε νά περάσει από τό Δ.Σ. Πουθενά δέν αναφέρει ό νόμος ότι ό πρόεδρος αποφασίζει μόνος του χωρίς τό διοικητικό συμβούλιο>>.

Η δίκη διεκόπη καί θά συνεχιστεί στίς 31 Ιουλίου 2017

Από τήν αντίλυψη μου προκύπτει ότι ή δίκη διεκόπη , μάλλον διότι δέν προσήλθαν οί μάρτυρες υπεράσπισης τού κ. Γεωργίου.

Πάντως στίς 19-7-2017 λήγει ή προθεσμία γιά τήν άσκηση αναίρεσης από τόν Άρειο Πάγο τού απαλλακτικού βουλεύματος τού Συμβουλίου Εφετών , τόσο γιά τόν κ. Γεωργίου όσο καί γιά δύο στελέχη τής ΕΛΣΤΑΤ πού βαρύνονται μέ τήν κατηγορία τής ψευδούς βεβαίωσης.Από  τά λεγόμενα τών μαρτύρων , έβγαλα τό συμπέρασμα , τό οποίο τό είχα γράψει καί σέ άλλα άρθρα μου καί μέ επιβεβαίωσαν εχθές μέ τήν δίκη αυτήν, ότι όσοι έχουν κυβερνήσει τούτον τόν "έρημο" τόπο, ή ήταν έκ προ'ι'μίου προδότες ή έγιναν στήν πορεία καί ότι ή ήταν άνθρωποι άσχετοι ή σχετικοί, κεροσκόποι δουλοπρεπείς  καί δούλευαν κατά τών συμφερόντων τόσο τής Ελλάδος όσο καί τού Ελληνικού λαού καί υπέρ συμφερόντων αλλοεθνών.
Καί λέω δούλευαν καί όχι εργάζονταν, διότι ήταν πραγματικοί δούλοι τών αλλοεθνών συμφερόντων, υποταγμένοι στά αφεντικά τους.

Όλα αυτά τά άτομα τά ονομάζω <<βρώμικα καί πεινασμένα μικρά ανθρωπάκια>> πού γιά λόγους καθαρά προσωπικού οφέλους, πουλάνε καί τήν μάνα τους.
Βρώμικα διότι δέν έχουν πέτσα επάνω τους, δέν είναι πατριώτες , δέν είναι Έλληνες,  καί πουλάνε καί τήν μάνα τους, πεινασμένα από χρήμα καί δόξα καί πολύ μικρά, διότι είναι υποταγμένα τόσο στήν ύλη όσο καί προσκυνημένα σέ αφεντικά.
Άτομα χωρίς καμία προσωπικότητα πού στηρίζονται πάντοτε στούς άλλους γιά νά επιβιώσουν , γλείφοντας ότι βρούν αρκεί νά αποκτήσουν χρήμα καί θέσεις.
Απόλυτα ξεφτυλισμένα άτομα.
Αυτά κυβερνούν καί κυβέρνησαν τήν Ελλάδα από τήν Επανασύσταση τού Ελληνικού κράτους.

Δυστυχώς ή Ελλάς δέν είχε ποτέ πατριώτες , εκτός τού Καποδίστρια.
Όσοι κυβέρνησαν ήταν όλοι προδότες, όλοι καί όλα τά κόμματα καί τά δήθεν αντιμνημονιακά.
Εφ`όσον λοιπόν όλες οί κυβερνήσεις τόσα χρόνια αντί νά εργάζονται γιά τήν καλή διαβίωση τών πολιτών όπως ορίζει τό σύνταγμα , νά ασκεί τήν εξουσία υπέρ του λαού καί γιά τόν λαό, αντιθέτως οί κυβερνήσεις μέχρι σήμερα καταπιέζουν τούς πολίτες, τότε οί πολίτες έχουν υποχρέωση  νά αντριδράσουν.

Τό μόνο πού απομένει στούς Έλληνες είναι νά ενεργοποιήσουν τό άρθρο 120 τού Συντάγματος πού μάς λέει ότι " Η τήρηση τού Συντάγματος, επαφίεται στόν πατριωτισμό τών Ελλήνων".
Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης

Υ.Γ. Στήν δίκη καί δίπλα στήν Ζωή Γεωργαντά καί στόν Λογοθέτη, είδα ανθρώπους κύρος καί μέ βαριά ονόματα, πού στήριζαν τόν αγώνα τους.
Θέλω νά πιστεύω ότι ή δίκη θά έχει θετική έκβαση γιά τόν Ελληνικό λαό, παρ`ότι ξέρουμε όλοι ότι ή ληστοσυμμορία τών Ευρωπαίων καί τά ντόπια τσιράκια τους, έχουν ζητήσει τήν αθώωση τού Γεωργίου καί τών συνεργατών του, διότι γνωρίζουν ότι εάν ό Γεωργίου καταδικαστεί, καταδικάζοντε καί οί ίδιοι καί ταυτόχρονα θά καταρρυφθούν όλες οί απάτες πού έστησαν στήν Ελλάδα καί στόν Ελληνικό λαό.
Θά γκρεμιστεί όλο τό μνημονιακό τους οικοδόμημα καί θά πρέπει νά αποζημιώσουν τούς΄Ελληνες.
Καί τότε ή ήττα τους θά είναι τόσο μεγάλη, πού όλος ό κόσμος θά τούς κατατρέχει καί όλο τό σάπιο οικοδόμημα τής δήθεν Ενωμένης Ευρώπης θά γκρεμιστεί σάν γυάλινος πύργος.

Όμως όπως καί νά έχει, πρέπει νά δωθεί ή μάχη, διότι χωρίς μάχη , δέν κερδίζεις έτσι κι`αλλιώς ποτέ.
Μάχη πού δέν δώθηκε είναι από τήν αρχή χαμένη.


             
  •        Σκέψου...δεν είναι παράνομο ακόμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου