Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ / The appeals in chronological order
1) Γεριτσίδου  A και Γεριτσίδου B (Yeritsidou & Geritsidou)
2) Σαλεμή  (Salemi -supported by 25 people) 
5)  Κουίκ ( Kouik) –  Αίτηση προς τον υπουργό δικαιοσύνης 
6) δεν έχω άδεια δημοσίευσης της
και συμπληρωματικά 
Επιστολή Δάλμαρη στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Καταγγελία, κατά της Ε.Ε. και της Γερμανίας και κατά παντός υπευθύνου για εγκλήματα κατά της Ελλάδος και της Ανθρωπότητος. 10/01/2014
Σχετικά/ Related : 
– petition to the Prosecutor of the ICC ( Ηλεκτρονικό αίτημα Προς τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC): ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !)
 Επιστολή του Θεοδώρου Δάλμαρη προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΘΕΜΑ: Καταγγελία, κατά της Ε.Ε. και της Γερμανίας και κατά παντός υπευθύνου για εγκλήματα κατά της Ελλάδος και της Ανθρωπότητος.
Διευκρίνιση : Οι καταγγελίες αφορούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας των Ελλήνων. Η υπόθεση είναι μια και μοναδική και οι διαδικασίες ενεργοποιούνται αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα του ΔΠΔ αν έχει ενδείξεις τέλεσης των εγκλημάτων αυτών. 
 Άρθρο 15. (του Καταστατικόυ της Ρώμης
1. Ο Εισαγγελέας μπορεί να αρχίσει έρευνα αυτεπαγγέλτως επί τη βάσει πληροφοριών για εγκλήματα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.
2. Ο Εισαγγελέας εξετάζει τη σοβαρότητα των πληροφοριών που έλαβε. Για το σκοπό αυτό. δύναται να αναζητήσει επί πλέον πληροφορίες από Κράτη, όργανα των Ηνωμένων Εθνών, διακυβερνητικές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, ή άλλες αξιόπιστες πηγές τις οποίες κρίνει κατάλληλες, και δύναται να λαμβάνει γραπτές ή προφορικές καταθέσεις στην έδρα του Δικαστηρίου.
3. Αν ο Εισαγγελέας συμπεράνει ότι υπάρχει επαρκής βάση για να αρχίσει έρευνα, υποβάλει αίτημα στο Τμήμα Προδικασίας για να επιτραπεί η έρευνα, μαζί με οποιαδήποτε στοιχεία που στηρίζουν το αίτημα. Τα θύματα μπορούν να κάνουν παραστάσεις στο Τμήμα Προδικασίας σύμφωνα με τους Κανόνες Διαδικασίας και Απόδειξης.
4. Αν το Τμήμα Προδικασίας, μετά από εξέταση του αιτήματος και του υλικού που το στηρίζει, θεωρήσει ότι υπάρχει επαρκής βάση για να αρχίσει έρευνα, και ότι η υπόθεση φαίνεται να υπάγεται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, επιτρέπει την έναρξη της έρευνας, άνευ βλάβης των μετέπειτα αποφάσεων του Δικαστηρίου σχετικά με τη δικαιοδοσία και το παραδεκτό της υπόθεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου