Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Ως κατεπείγον κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τις τράπεζες

Αργότερα οι ρυθμίσεις για την προστασία από τους πλειστηριασμούς δηλώνεται στην εισηγητική του έκθεση. Αύξηση δαπανών για την στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος εκτιμά ότι θα υπάρξουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ξεκινά η συζήτησή του την Τετάρτη. «Νόσος Χρυσοχοίδη» αναμένεται να μεταδοθεί στους βουλευτές που πρέπει να διαβάσουν… 899 σελίδες
Σειρά ρυθμίσεων ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος περιλαμβάνει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που κατατέθηκε τα ξημέρώματα της Τρίτης στη Βουλή και τιτλοφορείται «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015.  Στο νομοσχέδιο αναθεωρούνται σειρά διατάξεων ενώ ενσωματώνεται και η ευρωπαϊκή οδηγία για την λειτουργία και στήριξη του Τραπεζικού Συστήματος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση «η κυβέρνηση θα φέρει στην Βουλή πρίν την ισχύ του νέου κώδικα το σύνολο των ρυθμίσεων για τα καθυστερούμενα δάνεια, μεταξύ των οποίων και τις ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας από πλειστηριασμούς για οφειλές προς τις τράπεζες». Εως τότε σημειώνεται πώς θα παράσει «de facto» προστασία στους πολίτες σε συνεργασία με την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών. Πάντως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι θα υπάρξει απώλεια εσόδων του δημοσίου από τις ρυθμίσεις που αφορουν τα ασφαλιστικά ταμεία και ενδεχόμενη δαπάνη για την στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Με βάση το παραπεμπτικό που περιέχεται και υπογράφει ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Σπύρος Σαγιάς, ζητείται από την πρόεδρο της Βουλής να προωθηθεί το νομοθέτημα με την διαδικασία του κατεπείγοντος και με βάση το άρθρο 109 του κανονισμού (1 συνεδρίαση επιτροπής, 1 συζήτηση στην Ολομέλεια έως 10 ώρες)

Πιο συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο:
  • Μεταβάλλεται ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας,  με αυστηροποίηση των προστίμων και των ποινών για την φοροδιαφυγή αλλά και την εισφοροδιαφυγή στα ασφαλιστικά ταμεία των εμπόρων και των νομικών. Επίσης κατάτάσσονται στην 3η από τη 2η σειρά οι απαιτήσεις του δημοσίου στην κατάταξη δανειστών.  Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αυτό ίσως επιφέρει «απώλεια εσόδων του δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης».
  • Ως τιμή προσφοράς για πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία και όχι πλέον ο προσδιορισμός με αντικειμενικά κριτήρια.
  • Ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο η οδηγία 2014/59/ΕΕ σχετικά με τις τράπεζες.  Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά στα μέτρα εξυγίανσης ενός τραπεζικού ιδρύματος  για τα οποία όρίζεται ως αρμόδιο το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) το οποίο υποχρεούται να «χρησιμοποιεί τους επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους που πρέπει να διαθέτει». Πρόκειται για την οδηγία η οποία – σύμφωνα με εκτιμήσεις- «χωράει» και την πιθανότητα κουρέματος μη εγγυημένων καταθέσεων. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι είναι πιθανή αύξηση δαπάνης του δημοσίου από την παροχή δημόσιας κεφαλαιακής συμμετοχής σε ίδρυμα ή οντότητα υπο προσωρινό δημόσιο έλεγχο το ύψος της οποίας εξαρτάται από τις συντρέχρουσες κατά την δεδομένη στιγμή πραγματικές συνθήκες.

Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις: Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου