Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο ορίζει τα περί Ευρωομάδας

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας


Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας

Το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο ορίζει τα περί Ευρωομάδας, τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Οι υπουργοί των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ θα συνέρχονται άτυπα για να συζητούν θέματα σχετικά με το ενιαίο νόμισμα και θα εκλέγουν πρόεδρο για θητεία δυόμισυ ετών.
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου της ΕΕ, οπότε όταν το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Ecofin) ψηφίζει τια θέματα που αφορούν τη ζώνη του ευρώ, δικαιούνται να ψηφίζουν μόνον τα μέλη της Ευρωομάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου