Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Έκπτωτος ο Μπουτάρης, κινδυνεύουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι


Ένα τεράστιο ηθικό, πολιτικό αλλά και νομικό θέμα προκύπτει για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που αποφάσισαν κάτι διαφορετικό από αυτό που προβλέπει ο νόμος του Καλλικράτη!
Είναι γνωστή η ιστορία της απόλυσης των 600 συμβασιούχων που εργάζονταν κυρίως στην Καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι προσέφυγαν στα δικαστήρια, όχι στη Θεσσαλονίκη αλλά στην Αθήνα. Η απόφαση η οποία εκδόθηκε στις 10 Νοεμβρίου, δικαίωνε μεν τους εργαζόμενους αλλά δεν υπήρχε απόφαση επιστροφής στην εργασία τους. Τους παρέπεμπε στο Εφετείο. Πρέπει να πούμε ότι οι εργαζόμενοι αρχικά είχαν κερδίσει μια προσωρινή απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που τους δικαίωνε και εργάζονταν κανονικά στο Δήμο. Με την προσφυγή τους και την εκδίκαση της υπόθεσης από το Πρωτοδικείο της Αθήνας εξαφανίστηκε η προσωρινή απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βρεθούν στο κενό. Η απόφαση 2844/2013 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης στις 5 Δεκεμβρίου. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο των επόμενων ημερών, ο Γιάννης Μπουτάρης έφερε το θέμα και τόνισε στους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων, ότι αν φύγουν οι 600 εργαζόμενοι «εγώ αύριο κλείνω το Δήμο»! Κάτω από αυτή την πολιτική θέση του Γιάννη Μπουτάρη και παραβλέποντας το νομικό κομμάτι της απόφασης, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε να μην ασκηθεί έφεση κατά παράβαση του νόμου! Στις 18 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή έλαβε και αυτή την απόφαση μη κατάθεσης έφεσης.

Το θέμα δεν είναι αν θα ασκηθεί έφεση ή όχι. Από το νόμο προβλέπεται ότι πρέπει να ασκηθεί. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί να παραστεί στο δικαστήριο-Εφετείο και να στηρίξει τους εργαζόμενους, πράγμα που σημαίνει ότι και το δικαστήριο θα έβγαζε μια απόφαση υπέρ των εργαζομένων, καθώς οι άνθρωποι πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η ημερομηνία υποβολής της έφεσης λήγει στις 5 Ιανουαρίου. Αν δεν κατατεθεί η έφεση, τότε υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που δημιουργεί άλλα δεδομένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης! Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης και όσοι ψήφισαν για τη μη κατάθεση έφεσης, θα βρεθούν έκπτωτοι από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να υπάρξει καταγγελία, που μπορεί να είναι και ανώνυμη, πράγμα που σημαίνει ότι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρέπει να προχωρήσει τη διαδικασία έκπτωσης όπως προβλέπει ο νόμος. Εδώ έχουν παρεξηγήσει ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τη νομιμότητα με την επιθυμία! Άλλο τι θέλουν κι άλλο τι προβλέπει ο νόμος. Αν πραγματικά θέλουν να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους όφειλαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι διοικούντες του Δήμου να βρουν μια απόφαση όχι νομικών τεχνασμάτων όπως προκύπτει από διάφορες συναντήσεις και συζητήσεις, αλλά μια απόφαση που να έχει την νομιμότητα και την υπογραφή της Κυβέρνησης. Μπορεί ο Γιάννης Μπουτάρης να το παίζει «μάγκας» εκεί που τον παίρνει, αλλά με τη νομιμότητα και την τύχη των εργαζομένων δεν μπορεί ευκαιριακά να λαϊκίζει και να αφήνει ουσιαστικά στο δρόμο τους ανθρώπους αυτούς. Διότι μια τέτοια απόφαση είναι βέβαιο ότι θα καταπέσει και από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εκτός κι αν ακολουθεί τη λογική του πρώην Πρωθυπουργού, «λεφτά υπάρχουν»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου