Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.Ή σημερινή δίκη ήταν Εθνικής σημασίας, καί θά έπρεπε νά είχαν δώσει τό παρόν τους όλοι οί Έλληνες.
Δυστυχώς όμως στήν δίκη προσήλθαν άτομα πού στόν αριθμό τους δέν ξεπερνούσαν τούς εκατό.
Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

Ο Εισαγγελέας καταπέλτης κατά τού Γεωργίου, ζήτησε τήν καταδίκη του, γιά παράβαση καθήκοντος.
Μεγάλης σημασίας ή καταδίκη τού Γεωργίου, αφού εκκρεμή τό ποινικό σκέλος σέ βαθμό κακουργήματος στόν ΆΡΕΙΟ ΠΑΓΟ, μετά από 2 απαλλακτικά βουλεύματα.
Τά απαλλακτικά βουλεύματα, όπως είναι γνωστόν, έγιναν μετά από τήν επέμβαση στήν δικαιοσύνη από τούς γνωστούς μας "δανειστές", παρανόμως.
Μάλιστα ή ΚΟΜΙΣΙΟΝ δυσαρεστήθηκε από τήν απόφαση καί πρίν από λίγο  ανέφερε ότι θά γίνει προσφυγή γιά αναίρεση τής καταδικαστικής απόφασης.
Η επέμβαση αυτή στήν δικαιοσύνη, είναι παράνομη καί αν μή τί άλλο, τρέμει καί γιά τήν εξέλιξη τής επόμενης δίκης στόν ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ.
Μία τυχόν καταδίκη τού Γεωργίου, γκρεμίζει όλο τό οικοδόμημα τών Μνημονίων, πού μάς έχωσαν μέ παραποιημένα στοιχεία καί εξαθλίωσαν τόν Ελληνικό λαό, καί πήραν τήν πατρίδα μας μέ μηδενικό αντίκρισμα. Δηλαδή, μάς έκλεψαν τήν χώρα μας.

Καταδικάστηκε ό Αντρέας Γεωργίου τής ΕΛΣΤΑΤ, μετά τήν εισήγηση καταπέλτη τού Εισαγγελέος Λάμπρου Κατσαβέλλα, ό οποίος ζήτησε τήν μεγαλύτερη τών ποινών.

Καταδικάστηκε γιά παράβαση καθήκοντος κατ`εξακολούθηση, μέ ποινή φυλάκισης 2 ετών, τήν μεγαλύτερη τών ποινών τήν οποία ζήτησε ό Εισαγγελέας, μέ τριετή αναστολή,αφού τό δικαστήριο δέν τού αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.


Τό δικαστήριο τελικά αποφάσισε τήν αθώωση γιά τίς δύο από τίς τρείς κατηγορίες πού κατηγορείτο από τήν Κα Ζωή Γεωργαντά καί τόν Κο Λογοθέτη.

Οί κατηγορίες οί οποίες βάρυναν τόν Γεωργίου ήταν:
Α) Γιά τίς δύο θέσεις πού κατείχε , τόσο ώς πρόεδρος τής ΕΛΣΤΑΤ , όσο καί ώς μέλος τού Δ.Ν.Τ.
(Υπηρετούσε δηλαδή τά συμφέροντα τού Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ) καί παράλληλα τά συμφέροντα τής Ελλάδος.
Ό Γεωργίου πού τοποθετήθηκε από τό Δ.Ν.Τ σέ αυτήν τήν θέση γιά νά μαγειρέψει τό Έλλειμμα τού Ελληνικού Δημοσίου, όπως καί έπραξε, τό δικαστήριο δυστυχώς τόν αθώωσε.)

Β) Ότι δέν συγκαλούσε τό Διοικητικό Συμβούλιο.
(Καί γι`αυτήν τήν πράξη του αθωώθηκε, παρ`ότι ή κατηγορία αυτήν συνδέεται μέ τήν Γ κατηγορία γιά τήν οποία καί καταδικάστηκε)

Γ) Ό Γεωργίου καταδικάστηκε διότι ενημέρωσε τό Δ.Σ γιά τήν διαβίδαση τών στοιχείων γιά τό έλλειμμα τού 2009 τόν Νοέμβριο τού 2010.
(Δηλαδή δημιούργησε μόνος του τό έλλειμμα καί τό διαβίβασε  μόνος του στήν Eurostat,  χωρίς τήν σύμφωνη γνώμη τού Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλείοντας όλα τά μέλη, ακόμη καί τόν αντιπρόεδρο, δημιουργώντας τήν ανεξάρτητη αυτήν υπηρεσία, σέ Ενός Ανδρός Αρχή, ενέργεια παράνομη μέ αυτήν τήν οποία είχε δημιουργήσει ό νομοθέτης.
Μετέτρεψε ένα συλλογικό όργανο σέ όργανο Ενός Ανδρός Αρχή, καί αποφάσιζε μόνος του γιά όλα, χωρίς κάν νά ενημερώνει τά υπόλοιπα μέλη τού Δ.Σ, αλλά ούτε καί νά συγκαλεί συνεδρίαση τού Δ.Σ.

 Ή καταδίκη αυτήν είναι σημαντική διότι θά παίξει ρόλο στήν δίκη του στόν Άρειο Πάγο, σχετικά μέ τήν κατηγορία τής ψευδής βεβαίωσης σέ βαθμό κακουργήματος, μέ τήν οποία βαρύνεται.Νά σημειώσω εδώ ότι εάν δέν καταδικάζονταν ό Γεωργίου, θά έπρεπε νά αποζημειωθεί.

Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης


    •                                            Σκέψου...δεν είναι παράνομο ακόμα
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου