Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 134 Εσχάτη προδοσία.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΕ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΟΤΙ  ΟΙ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΙ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ΤΑ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΘΑΛΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ.

 Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης

Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 134


Εσχάτη προδοσία

1. Τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης Κάθειρξης:
 Α) όποιος αποπειράται να αποστερήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Πρόεδρο της  Δημοκρατίας  ή   αυτόν  που  ασκεί  την  προεδρική   εξουσία  από την  εξουσία  που  έχουν  κατά  το  Σύνταγμα
 Β) όποιος αποπειράται με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας:
 α) να  παρεμποδίσει  κάποιον απ`  αυτούς  από  την  άσκηση  της συνταγματικής εξουσίας του ή να τον  εξαναγκάσει να επιχειρήσει πράξη που απορρέει από αυτή την εξουσία και
 β) να μεταβάλει το πολίτευμα του Κράτους.

          2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη Κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης  παραγράφου:
 α)  επιχειρεί  με  βία  ή Απειλή  βίας  ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή  να  αλλοιώσει  ή  να  καταστήσει  ανενεργό  διαρκώς  ή προσκαίρως,   το   δημοκρατικό  πολίτευμα  που  στηρίζεται  στη  λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή  θεσμούς  του  πολιτεύματος  αυτού
 β) επιχειρεί  με  τα  μέσα  που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή  να  τους εξαναγκάσει  να  εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή
 γ) ασκεί ή άσκησε, την εξουσία που ο  ίδιος  ή  άλλος κατέβαλε με τους τρόπους και τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.

          3. Όποιος αποπειράται να θανατώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή  εκείνον  που  ασκεί  την  προεδρική  εξουσία τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια Κάθειρξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου