Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΗΛΩΣΗ
Έλληνες, μετά από όλα όσα μάς έχουν επιβάλει οί παράνομες κυβερνήσεις καί όλα τά αντιπολιτευόμενα κόμματα τής βουλής, τά δήθεν αντιμνημονιακά, τά οποία θά έπρεπε νά έχουν  παραιτηθεί, διότι έχει καταλυθεί τό Σύνταγμα τής Ελλάδος καί ή διακυβέρνηση τής χώρας είναι παράνομη, διότι κυβερνάται από τήν ΤΡΟ'Ι'ΚΑ καί όχι από τήν εκάστοτε κυβέρνηση, από τήν αρχή τών μνημονίων, αλλά παραμένουν μέσα στήν βουλή, νομιμοποιώντας τήν παράνομη διακυβέρνηση τής χώρας μας από τούς δήθεν δανειστές.
Ό μόνος τρόπος γιά νά αντισταθούμε απέναντι σέ όλους αυτούς τούς προδότες, είναι νά ενεργήσουμε μέ βάση τό άρθρο 120 τού Συντάγματος.
Νά αντισταθούμε μέ οποιονδήποτε τρόπο κρίνουμε εμείς ορθό καί αναγκαίο.
Δηλαδή νά πάψουμε νά υπακούμε στούς παράνομους νόμους πού ψηφίζει αυτήν ή παράνομη βουλή, καί νά μήν ανταποκρινόμαστε σέ ότι καί εάν προσπαθούν νά μάς επιβάλουν , μέ βία καί τρομοκρατία.

Άς τούς αποδείξουμε ότι πράγματι <<Τού Έλληνος ό τράχηλος, ζυγό δέν υπομένει>>, καί νά μήν πληρώνουμε τίποτα από όσα παρανόμως μάς ζητούν νά πληρώσουμε.
Όλοι οί φόροι πού έχουν επιβληθεί από τό 2009 μέχρι καί σήμερα, είναι παράνομοι.

Άς τούς αποδείξουμε ότι είμαστε απόγονοι τών μεγάλων ηρώων προγόνων μας καί δέν θά τούς αφήσουμε νά μάς πάρουν τήν πατρίδα μας.
Διότι αυτό ακριβώς θέλουν. Νά μάς πάρουν τήν πατρίδα μας καί όλον τόν πλούτο (υπόγειο, υποθαλλάσιο, επίγειο καί εναέριο).
Θέλουν νά καταστήσουν τούς Έλληνες σκλάβους, καί νά φτειάξουν μία Ελλάδα μέ αλλοδαπούς, διότι οί Έλληνες θά εξαφανιστούν αφού οί γεννήσεις πέφτουν κατακόρυφα λόγο τής ανέχειας από τήν επιβολή τών μνημονίων, ενώ παράλληλα, οί αλλοδαποί γεννούν κατά κόρον.
Φυσικά μέ τήν υποστήριξη, τόσο τών <<Ελληνικών>>  κυβερνήσεων καί όλων τών κομμάτων τής λεγόμενης αντιπολίτευσης, όσο καί τών τοκογλύφων τραπεζιτών τής Νέας Τάξης.

Ή Ληστοσυμμορία τών Βρυξελλών καί τής Γερμανικής Εβρα'ι'κής Ένωσης, έχει σκοπό νά αφανίσει τόν Ελληνικό λαό καί νά σβήσει από τόν παγκόσμιο χάρτη τήν Ελλάδα, γι`αυτό καί έχουν κουβαλήσει λαθρομετανάστες από τίς 2 Ηπείρους.
Δέν είναι πρόσφυγες όπως θέλουν νά μάς λένε, αλλά έποικοι, καί ό εποικισμός είναι γενοκτονία.
Αυτό ακριβώς θέλουν νά κάνουν. Γενοκτονία τών Ελλήνων.

Έλληνες, ξεσηκωθείτε καί αντιδράστε.
Δείτε τήν πραγματικότητα καί τό μέλλον πού μάς ετοιμάζουν οί Ελληνόφωνοι κυβερνώντες καί κόμματα, μαζί μέ τήν Νέα Τάξη.

ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ - ΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Αργύριος Μαρινάκης Έλλην ΠολίτηςΕλεύθερος Πολίτης
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΗΛΩΣΗ.
Προς:
Αξιότιμο Κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Αξιότιμο Κύριο Πρόεδρο της Κυβέρνησης,
Αξιότιμο Κύριο Πρόεδρο τής Βουλής
Υπουργούς, Βουλευτές, Δημοσίους φορείς κλπ.
Κοινοποίηση: Σε όλες τις πρεσβείες, Ε.Ε., Δ.Ν.Τ. κλπ.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, παραλήπτες της παρούσας επιστολής – δήλωσης.
Έχω παρατηρήσει, ότι αρκετά συχνά γίνεται η χρήση του ονόματος του ελληνικού λαού, π.χ. «ο ελληνικός λαός μας ψήφισε» και του ονόματος των Ελλήνων, π.χ. «με κοινή προσπάθεια όλων των Ελλήνων θα βγούμε από την κρίση», προκειμένου να προβληθούν, δικαιολογηθούν ή νομιμοποιηθούν ποικίλες και διάφορες προτάσεις, ενέργειες και νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες δεν συμφωνώ.
Επιπροσθέτως παρατηρώ ότι:
- Ουδέποτε λήφθηκε υπ’ όψη η προσωπική μου άποψη, γνώμη ή συμβουλή σε ζητήματα, η επίλυση των οποίων θα βελτίωνε την παρούσα πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της χώρας.
- Ουδέποτε μου ζητήθηκε η συναίνεση ή συγκατάθεση σε οποιαδήποτε νομοθετική ή άλλου τύπου ενέργεια, όπως η ψήφιση ενός νομοσχεδίου, η επικύρωση μιας διακρατικής συμφωνίας ή σύναψης ενός δανείου.
- Ουδέποτε μπόρεσα να ελέγξω τις πρακτικές της παρούσας κυβέρνησης (όπως άλλωστε και όλων των παρελθουσών κυβερνήσεων), οι ενέργειες της οποίας απέχουν τα μέγιστα από τις προεκλογικές εξαγγελίες.
Προς τούτο σας παρακαλώ όπως, σε κάθε επόμενη αναφορά που έχει να κάνει με δηλώσεις, αναφορές και αποφάσεις στο όνομα του ελληνικού λαού και των Ελλήνων και εφ΄ όσον δεν έχει την σύμφωνη γνώμη μου, να με εξαιρείτε. Επιθυμώ λοιπόν (για παράδειγμα), να λέτε:
«ο ελληνικός λαός εκτός του / της …………………………………………(ονοματεπώνυμο)».
Ειδικώς για τις περιπτώσεις εκείνες όπου προβαίνετε σε σύναψη δανείου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την συγκατάθεσή μου και εκ των υστέρων ζητάτε την συμμετοχή μου στην αποπληρωμή του, πριν την υπογραφή της σύναψης, να ενημερώνετε τον δανειοδότη σας ότι:
«εγγυάστε την εμπρόθεσμη αποπληρωμή των δόσεων του δανείου, με συμμετοχή του ελληνικού λαού, εκτός του / της ………………………………………………(ονοματεπώνυμο)».
Επίσης σας δηλώνω ότι δεν νιώθω κανένα βάρος ευθύνης για την οικτρή οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως ο υπέρογκος δανεισμός ή για την χαμερπή πολιτική ζωή του τόπου, όπως διαφαίνεται από τα κατά καιρούς δημοσιοποιημένα σκάνδαλα. Ως συνέπεια των παραπάνω, δεν βλέπω κανέναν λόγο, βάσει του οποίου ζητείται η συνδρομή μου στον απεγκλωβισμό από την κρίση, στην διαμόρφωση της οποίας δεν συμμετείχα. Προς τούτο επιφυλάσσομαι, ως Ελεύθερος Πολίτης, να αποποιηθώ, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, οποιασδήποτε ευθύνης μου επιρριφθεί άδικα και αναίτια, όπως και οποιασδήποτε απαίτησης αποπληρωμής οφειλών από οποιονδήποτε το απαιτήσει.
Με εκτίμηση,
Ελεύθερος Πολίτης
Ονοματεπώνυμο


------------------------------------


    • Σκέψου...δεν είναι παράνομο ακόμα
       
           


2 σχόλια: