Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Γ.ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2012/C 326/02CHAP(2017)00930.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου