Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

4η θετική δικαστική απόφαση από τον Απόστολο Χατζησταμάτη σε υπόθεση δανείου σε ελβετικά φράγκα (CHF) με δανειολήπτες καθηγητές Πανεπιστημίου. Επιδικάστηκε και αυτή τη φορά χρηματική αποζημίωση για ικανοποίηση ηθικής βλάβης.

Μια ακόμη επιτυχία του δικηγόρου Ξάνθης Απόστολου Χατζησταμάτη. Δύο καθηγητές Πανεπιστημίου – δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο δικαιώθηκαν από το Δικαστήριο. 
Όπως μας δήλωσε ο Απόστολος Χατζησταμάτης: «Για ακόμα μία φορά αναγνωρίστηκε η καταχρηστικότητα και ακυρότητα των όρων των δανείων με τους οποίους οι δανειολήπτες κατέβαλαν τη μηνιαία δόση του δανείου τους με βάση την υπέρμετρα επαχθή εις βάρος τους ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου που ίσχυε κατά την ημέρα πληρωμής της εκάστοτε δόσης τους»
 Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, τον Μάιο του 2014 ο δικηγόρος Απόστολος Χατζησταμάτης πέτυχε την έκδοση της πρώτης πανελλαδικά θετικής δικαστικής απόφασης για δάνεια σε ελβετικό φράγκο στα πλαίσια αγωγής τακτικής διαδικασίας με αίτημα την αναγνώριση της καταχρηστικότητας των όρων των δανείων σε ελβετικά φράγκα η λειτουργία των οποίων είχε ως αποτέλεσμα των εγκλωβισμό χιλιάδων δανειοληπτών. Ενθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα καμία απορριπτική απόφαση επί αντίστοιχων αγωγών που έχει καταθέσει το δικηγορικό γραφείο. Οι αποφάσεις αυτές υποχρεώνουν τις τράπεζες να υπολογίζουν τις μηνιαίες δόσεις όπως και το υπόλοιπο του δανείου με την ευνοϊκή για τους δανειολήπτες ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα της εκταμίευσης του δανείου. Αποκαθίσταται με αυτόν τον τρόπο η ζημία που υπέστησαν οι δανειολήπτες εξαιτίας της δραματικής μεταβολής της ισοτιμίας ευρώ – ελβετικού φράγκου.
Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Χατζησταμάτη: «Ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας της συγκεκριμένης υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι οι πελάτες είχαν την ιδιότητα των καθηγητών Πανεπιστημίου. Τούτο διότι η αγωγή στηρίζεται στη βάση ότι έχει επέλθει διατάραξη των δικαιωμάτων των μερών εις βάρος των δανειοληπτών και υπέρ της εναγομένης τράπεζας. Η διατάραξη επέρχεται εξαιτίας της αδυναμίας των δανειοληπτών να αντιληφθούν κατά τη σύναψη της σύμβασης τις επιζήμιες συνέπειες της λειτουργίας των εν λόγω όρων των δανείων εφόσον δεν έχουν γνώσεις επί των χρηματοπιστωτικών αγορών και προϊόντων. Αντιθέτως η τράπεζα έχει τις σχετικές γνώσεις και την υποχρέωση να ενημερώσει τον πελάτη της για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η ανώτατη εκπαίδευση των εναγόντων επί του αντικειμένου τους και η ιδιότητά τους ως καθηγητών πανεπιστημίου (σε κλάδο διάφορο των οικονομικών-χρηματοπιστωτικών) δεν συνεπάγεται την ικανότητα αυτών να αντιληφθούν τη λειτουργία των ασαφώς διατυπωμένων όρων με επενδυτικές διαστάσεις και προεκτάσεις. (εκ της φύσεώς τους όροι δυσνόητοι στους δανειολήπτες διότι βρίσκονται εκτός του ακαδημαϊκού τους αντικειμένου και γνωστικού αντικειμένου)».
Για μία ακόμα φορά γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για προσφυγή σε εξειδικευμένο επί του θέματος δικηγόρο, προκειμένου αυτός με την ιδιαίτερη μεταχείριση της κάθε υποθέσεως και αναλόγως με τα στοιχεία αυτής, να επιτύχει την δικαίωση του κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά. 

ΠΗΓΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ

 • Δημοσίευση: Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης
  Σάς άρεσε;
  Γίνετε αναγνώστες τής Ιστοσελίδος μας μέ ένα κλίκ, επάνω δεξιά στήν αρχή τής σελίδος
  Σχολιάστε!!!
  Διαδώστε!!!!
  8/3/2018 - 34496 - 4405
  Σκέψου...δεν είναι παράνομο ακόμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου