Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 2008-2015


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 2008-2015, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ , ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΟ, ΣΑΜΑΡΑ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΟΝΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ. ΤΟ ΚΑΘΙΚΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ PSI ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΔΕΣΕ ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΜε τον νόμο Ν 3723 9/12/2008 (άρθρα 2, 3, 4, 5 ) επί Κ. Καραμανλή δόθηκαν εγγυήσεις καταρχήν στις τράπεζες 23 δισεκατομμύρια αποκλειστικά για χορήγηση στεγαστικών δανείων , κεφάλαια κινήσεως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας.
Κατόπιν, επί Γ. Παπανδρέου δόθηκαν ακόμη 140 δισεκατομμύρια για τον ίδιο λόγο όπως φαίνεται κατωτέρω :
N. 3845 6- 5- 2010 ( άρθρα 4 παράγραφος 8 )-------------- 15 δισεκατομμύρια
Ν. 3864 21- 7- 2010 ( άρθρα 3 παράγραφος 1 )------------- 10 δισεκατομμύρια
Ν. 3872 3- 9- 2010 ( άρθρο 7 )----------------------------------- 25 δισεκατομμύρια
Ν. 3965 18- 5- 2011 ( άρθρο 19 παράγραφος 1 )------------ 30 δισεκατομμύρια
Ν. 4031 9-12-2011 ( άρθρα 1 , 2 )------------------------------- 60 δισεκατομμύρια
και επί κυβερνήσεων συνεργασίας Παπαδήμου ακόμα 70 δισεκατομμύρια ευρώ,
Ν. 4056 12- 3-2012 ( άρθρο 21 )-------------------------------- 30 δισεκατομμύρια Ν. 4079 19- 92012( άρθρο 1 παράγραφος 1 )--------------------------------- 40 δισεκατομμύρια
και επίσης επί κυβερνήσεως Τσίπρα
Ν.4334 ΦΕΚ-80 Τεύχος Α΄16-07-2015 το 50% από 50 δισεκατομμύρια δηλαδή άλλα--------
------------------------------------------------------------------------- 25 δισεκατομμύρια.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 23 + 140 + 70 + 25 = 258 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα !!!
α) Το κράτος, μέσω των κυβερνήσεων που δεν μας ρώτησαν άρα δεν έχουν καμία νομιμοποίηση, δεν έβαλε απλά την υπογραφή του σαν εγγυητής, αλλά έδωσε ομόλογα για τα ανωτέρω ποσά στις τράπεζες και αυτές τα έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήραν δάνειο σε μετρητά. Αντί όμως να δώσουν ως όφειλαν τα λεφτά στον κόσμο, όπως ο νόμος όριζε για στεγαστικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως σε μικρομεσαίες και σε ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις, που θα εκτίνασσαν την οικονομία και την ανάπτυξη, οι τράπεζες δεν τα έδωσαν και με μέρος αυτών αγόρασαν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο 4,8% , βάζοντας στην τσέπη την διαφορά επιτοκίου. Έκαναν απλά ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ;
β) Τα ομόλογα αυτά είχαν διάρκεια έως τρία χρόνια .
γ) Στην λήξη των ομολόγων οι τράπεζες όφειλαν να εξοφλήσουν τα δικά τους δάνεια προς την ΕΚΤ, να πάρουν πίσω τα ομόλογα και να τα επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο για να ακυρωθούν.
δ) Για αυτά τα ομόλογα που πήρε η κάθε τράπεζα έπρεπε να είχε δώσει αντίστοιχες εξασφαλίσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο (κινητά - ακίνητα) ή και να καταβάλει προμήθεια στο Ελληνικό Δημόσιο επειδή αυτό ήταν εγγυητής. Υπεύθυνος για την παραλαβή των εξασφαλίσεων από τις τράπεζες όπως ο νόμος 3723/08 ορίζει, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τις έχει πάρει ;ΑΡΘΡΟ 58 , ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙ ΛΕΕΙ. Ά ρ θ ρ ο ν 58 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. 
Εάν µετά την χορήγησιν πιστώσεων η
 αξία της κατεχοµένης έναντι αυτής ασφαλείας
µειωθή, ή, εάν, δια την αιτίαν ταύτην, ή άλλην αιτίαν, το χρέος θεωρηθή ως επισφαλές,
η Τράπεζα δύναται να δεχθή ως συµπληρωµατικήν ασφάλειαν, εν ανάγκη υποθήκην
επί της ακινήτου περιουσίας του οφειλέτου, ή οιανδήποτε άλλην ασφάλειαν εγκρινο-
µένην παρά του Γενικού Συµβουλίου. 
Εν περιπτώσει µη καταβολής χρέους οφειλοµένου εις την Τράπεζαν, πάσα ακίνητος
ιδιοκτησία περιελθούσα εις την Τράπεζαν κατά το παρόν άρθρον δέον να εκποιήται
το ταχύτερον είτε δια δηµοσίου πλειστηριασµού είτε δι’ ιδιωτικής πωλήσεως. Η Τρά-
πεζα δεν δύναται να διατηρήση δι’ εαυτήν ακίνητον ιδιοκτησίαν, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 56 αρ. 3.143
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των σχετικών µε
τη λήψη ασφαλειών διατάξεων του άρθρου 55 αριθµός 10, καθώς και των διατάξεων
που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπε-
ζών.1
Διαχείριση
Αρθρο 2

1. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι του συνολικού ποσού των δεκαπέντε δισεκατομμυρίων ευρώ, προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκ
ειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι 31.12.2009 με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη. Η ανωτέρω εγγύηση παρέχεται έναντι προμήθειας ή και επαρκών, κατά την κρίση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων. Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, καθώς και οι λοιποί όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού της παρεχόμενης εγγυήσεως ανά τράπεζα, εντός του συνολικώς διατιθεμένου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού.Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
 • Δημοσίευση: Αργύριος Μαρινάκης Έλλην Πολίτης
  Σάς άρεσε;
  Γίνετε αναγνώστες τής Ιστοσελίδος μας μέ ένα κλίκ, επάνω δεξιά στήν αρχή τής σελίδος
  Σχολιάστε!!!
  Διαδώστε!!!!
  07/4/2018 - 34531 - 4440
  Σκέψου...δεν είναι παράνομο ακόμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου