Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO): Εγκρίθηκε ο κανονισμός


Η Ελλάδα συμμετέχει στη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
log:marina anastas.kourbela 13/10/2017 -7.00μμ
Εγκρίθηκε,χθες,12 Οκτωβρίου, ο κανονισμός για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) από τα 20 κράτη μέλη, που συμμετέχουν στη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας για τη συστασή της, και τα οποία είναι:.Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία.
Εδρα και αρμοδιότητες
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων διαπράττουν αδικήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Θα συσπειρώνει τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές προσπάθειες επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος της ΕΕ. Η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είναι στο Λουξεμβούργο. Η ημερομηνία ανάληψης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των διερευνητικών και διωκτικών καθηκόντων της θα καθοριστεί από την Επιτροπή βάσει πρότασης του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα και κατόπιν της σύστασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. μερομηνία αυτή  θα είναι τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του.


Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί ως συλλογική δομή διαρθρωμένη σε δύο επίπεδα. Το κεντρικό επίπεδο θα συνίσταται στον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη για την Εισαγγελία. Το αποκεντρωμένο επίπεδο θα αποτελείται από Εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, οι οποίοι θα βρίσκονται στα κράτη μέλη και θα είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή διεξαγωγή των ποινικών ερευνών και διώξεων, σύμφωνα με τις κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις του οικείου κράτους μέλους.Από το κεντρικό επίπεδο θα παρακολουθούνται, θα καθοδηγούνται και θα εποπτεύονται όλες οι έρευνες και οι διώξεις που αναλαμβάνουν οι Εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, διασφαλίζοντας έτσι μια συνεκτική πολιτική έρευνας και δίωξης ανά την Ευρώπη.
 
Μολονότι η αρμοδιότητά της περιορίζεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συνεργάζεται με τα άλλα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει την υποβολή κατάλληλων προτάσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω δικαστικής συνεργασίας.
Η ενισχυμένη συνεργασία
 Η ενισχυμένη συνεργασία αποτελεί μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας επιτρέπεται σε τουλάχιστον 9 χώρες της ΕΕ να προβούν σε ενισχυμένη ολοκλήρωση ή συνεργασία σε έναν τομέα στο πλαίσιο των δομών της ΕΕ, χωρίς να εμπλέκονται οι άλλες χώρες της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν με διαφορετικές ταχύτητες και για την επίτευξη διαφορετικών στόχων σε σχέση με την κατάσταση εκτός των τομέων ενισχυμένης συνεργασίας. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση καταστάσεων παράλυσης, στις οποίες μια μεμονωμένη χώρα ή μια μικρή ομάδα χωρών που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία μπλοκάρουν μια πρόταση. Ωστόσο, δεν παρέχει τη δυνατότητα διεύρυνσης των εξουσιών εκτός εκείνων που προβλέπουν οι συνθήκες της ΕΕ.Η έγκριση έναρξης της ενισχυμένης συνεργασίας χορηγείται από το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και της συναίνεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Από τον Φεβρουάριο 2013 και μετά, η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείτο στους τομείς της νομοθεσίας περί διαζυγίων, και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και έχει εγκριθεί για τον τομέα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
Πρέπει να σημειώσουμε, ωστόσο, πως μελλοντικά, η διαδικασία αυτή αναμένεται να εφαρμόζεται πιό συχνά με τη λογική, πως η εξέλιξη δε γίνεται να καθυστερεί, επειδή μερικές χώρες μέλη της ΕΕ δε θέλουν η δε μπορούν,με συνέπεια, σε πολλές περιπτώσεις, ίσως να απειλείται η ίδια η συνοχή της ΕΕ.
Μαρίνα Κουρμπέλα
Eπιτρέπεται η αναδημοσίευση, μόνο με αναφορά της πηγής


Σάς άρεσε;
Γίνετε αναγνώστες τής Ιστοσελίδος μας μέ ένα κλίκ, επάνω δεξιά στήν αρχή τής σελίδος
Σχολιάστε!!! 
20/2/2018 -  34463- 4372
                                                             

Σκέψου.......δέν είναι παράνομο ακόμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου